Udbydere: Sprogbehov

Det er god praksis at danskundervisningen bygger på afdækkede sprogbehov på arbejdspladsen.

Det kan derfor anbefales at fastlægge hvad den enkelte deltager på danskkurset skal kunne læse, forstå, tale om og skrive for at forbedre sine danskkompetencer enten til et kommende arbejde eller til at klare sine arbejdsfunktioner på den virksomhed han eller hun er ansat i. Det er derfor vigtigt at der bliver skabt rammer for at underviser på de arbejdsmarkedsrettede danskkurser får mulighed for at lave sprogbehovsanalyser på virksomhed eller praktiksted.

Kurser for deltagere i arbejde

Der er behov for at den pædagogiske leder/tovholder hos udbyder af danskundervisning:

  • Laver aftaler med virksomheder om at der skal være mulighed for at lave sprogbehovsafdækning både før kursusstart og i selve undervisningsforløbet
  • Aftaler en metode til indsamling af sprogbehov med underviser

Kurser for ledige

Der er behov for at den pædagogiske leder/tovholder hos udbyder af danskundervisning:

  • Holder møde med jobcenter for at indkredse og prioritere sprogbehov
  • Aftaler med jobcenter hvem der kontakter praktiksteder om adgang til at lave sprogbehovsanalyser
  • Aftaler en metode til indsamling af sprogbehov med underviser.

Solrød Kommune, daginstitutioner, Køge Sprogcenter

”De indledende samtaler om virksomhedernes behov foregik ved etablering af ansøgning. Herefter foretog underviser besøg på hver involveret institution. Formålet var en afdækning af behov, emneforslag, sprogligt niveau mv. ved samtaler med ledere og kursister. Kontakt blev etableret til såvel div. kontaktpersoner som kursister. Det er vigtigt at der allerede ved første kontakt skaffes de nødvendige telefonnumre, e-mailadresser osv.”

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation