Udbydere: Overordnede mål

Det er god praksis i forbindelse med den overordnede planlægning af undervisningen at kursusudbyderne i tæt samarbejde med virksomheder og/eller jobcentre opstiller overordnede mål for det kommende undervisningsforløb.

De opstillede overordnede mål skal være:

 • Konkrete og funktionsrettede
 • Handlingsforankrede til virksomhedens sprog- og vidensbehov.

Eksempel på overordnede mål som er udarbejdet i et tæt samspil mellem kursusudbyder, virksomhed og/eller jobcentre, og som danner et godt afsæt for undervisers efterfølgende sprogbehovsanalyser på virksomheden:

Arriva Roskilde, Roskilde Sprogcenter

Uddrag af afrapporteringsskema: Opstillede mål for gruppen:

1. Sproglige: Mundtlig kommunikation

 • Chaufførparlør: nedskrevet og indtalt replikker under overskrifterne:
  • i radioen med ”Udkørsel”- kontoret
  • i mikrofonen med passagererne: høflighed/handlekraftighed
  • radiokontakt: fejlmeldinger og oplysninger om forsinkelser.
  • kontakt med passagererne: Irettesættelser: Unge der har benene
  • oppe, folk der ikke går tilbage i bussen, børn der løber rundt, folk der spiser og drikker, folk der er urolige, folk der beder om, at et stoppested annonceres
  • dialoger vedrørende køb af billet.
 • Ordforråd: fx nye gloser: ”tilstødende”, ”refusion”
 • Diskussion af: rollen som servicemedarbejder og socialpædagog, Movia og deres (anonyme) kontrolbesøg
 • Gennemgang af det kombinerede EU/Arriva certificeringskursus med spørgsmål til ”Rejsehåndbogen”
 • Mundtlig beskrivelse.

Avislæsning

 • "Smilende chauffører gav flere passagerer”
 • ”En chauffør har slået voldelig passager”
 • Artikel om busbrand
 • nnonce indrykket af 3F i Metro Express vedrørende forringelser i dagpengene

Læseforståelse

 • ”Huskeliste for chauffører”- intern checkliste for chaufførerne i Roskilde
 • Intensivlæsning: Rejse- og zonehåndbog
 • Sammensatte ord

Grammatik

 • Korrekt brug af personlige pronominer ved tiltale af folk i bussen : fx ”De må ikke rejse
 • Modalverber
 • Sammensatte ord
 • Kort svar: fx ”Kører du til Glostrup" med reglerne for brug af ”gør”.
 • Bøjning af verber
 • Brug og bøjning af retningsadverbier
 • Grammatikken på modersmål.

Udtale og fluency

De overordnede mål i eksemplet er konkrete i den forstand at de områder, hvor medarbejderne skal kunne begå sig mundtligt og skriftligt på arbejdspladsen, er udpeget. På baggrund af disse mål kan den kommende underviser nu besøge virksomheden og vide hvad der skal observeres og indsamles af viden, sprogbrug og materialer til brug i undervisningen, fx feriesedler og lønsedler.

Sidst opdateret 14.12.2016
Navigation