Udbydere og virksomheder: Undervisning i/uden for arbejdstid

Der er stor variation blandt de kurser der er afholdt på virksomhederne mht. undervisningstidspunkt – altså hvorvidt undervisningen er placeret i eller uden for arbejdstiden.

De virksomheder der har valgt at placere deres undervisningen i selve arbejdstiden, har oplevet en række fordele herved. Overordnet set drejer det sig om:

  • Incitament, motivation hos kursisterne
  • Bedre fremmøde blandt kursisten
  • Fleksibilitet mht. undervisningstidspunkt.

Incitament, motivation og fremmøde

Kursisternes/medarbejdernes motivation for at deltage er god når undervisningen foregår i arbejdstiden; så er kursisterne veloplagte og engagerede i undervisningen. Derudover er der et stort fremmøde blandt kursisterne fordi de allerede befinder sig på arbejdspladsen og ikke har andre gøremål, hvilket de kunne have hvis undervisningen foregik i deres fritid.

Det opleves blandt kursisterne som positivt og motiverende at virksomheden vælger at give dem fri til at følge undervisningen i selve arbejdstiden. Derudover ligger der også et incitament for virksomheden i at give medarbejderne fri til at gå på kursus, da det fører til mere stabil mødedeltagelse på kurset og dermed også til forøget udbytte af kurset for medarbejderne. Det giver en positiv gevinst for virksomheden i form af højere effektivitet, et bedre flow i arbejdsgangene og stærkere relationer blandt medarbejderne på tværs af nationaliteter.

Fleksibilitet mht. undervisningstidspunkt

Det er en udfordring for virksomheden at fremme en vis fleksibilitet mht. undervisningstidspunkt, da der på nogle arbejdspladser arbejdes i aften- og nathold. I disse tilfælde er det ikke muligt at lægge undervisningen i arbejdstiden. I så fald et det en fordel at inddrage medarbejderne i planlægningen af hvornår undervisningen skal finde sted.

I andre tilfælde kan det være en udfordring at koordinere hvornår undervisningen skal ligge. Det gælder fx virksomheder med samlebåndsarbejde/linjearbejde, hvor det kan være vanskeligt at ”pille” medarbejdere ud af linjen for en kortere periode i løbet af dagen, eftersom linjen derved ikke kan køre videre. Her er det en mulighed at samle undervisningen i længere forløb eller på andre tidspunkter uden for arbejdstiden. Hvis der er tale om en branche med vekslende travlhed, kan det ligeledes være en fordel hvis underviseren og sprogudbyderen er fleksibel ift. undervisningstidspunkt og planlægning således at undervisningen fx kan afholdes når medarbejderne i perioder ikke er i arbejde.

Eksempelvis har man på et grundkursus på VUC Himmerland for kursister inden for industri og produktionsbranchen valgt at inddrage kursisterne i planlægningsfasen. Her besluttede de i fællesskab at undervisningen skulle ligge lørdag formiddag.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation