Udbydere: Evaluering

For at sikre opsamling af resultater og holdninger til kursusforløbet er det vigtigt at der foretages en evaluering.

Kursister, kontaktperson på virksomhed eller jobcenter og kontaktperson på praktiksted bør alle deltage i evalueringen.

At inddrage forskellige målgrupper og forskellige evalueringsmetoder skaber et godt grundlag for at erfaringerne efterfølgende kan anvendelse på andre arbejdsrettede danskkurser.

Skagerrak Fiskefabrik, AOF Hjørring Daghøjskole:

Uddrag af observationsdagbog:

Underviseren siger om forventningsafstemning og evaluering:

”Jeg har oplevet at linieførerne spørger om kursisterne kun taler om fisk i undervisningen. Og det gør de desværre fordi de ikke er kommet til almen dansk. Linieførerne har troet at de skulle lære meget mere. Der har altså ikke været en intern forventningsafstemning på virksomheden […] Der skal være tid til en midtvejsevaluering og en slutevaluering, for det har haltet med evaluering.”

Det er en god idé at samle forskellige kilder til evaluering af et undervisningsforløb da det kan give anledning til dels at justere mål og delmål undervejs i forløbet, dels at synliggøre effekten af kurset for deltagere og virksomheder.

Arriva, Roskilde Sprogcenter

”Hvis man sammenstiller kilderne: visitationsresultater, informationsudveksling, undervisningsplan med logbog og virksomhedens, deltagernes og undervisers evaluering af fagdansksproglige og vidensmæssige mål, er det mundet ud i et højere niveau end udgangspunktet. Deltagerne har kunnet se målene opfyldt i undervisningen.”

Man kan med fordel tilrettelægge strukturerede midtvejsevalueringer og slutevalueringer med deltagerne, enten mundtligt eller skriftligt, så det bliver tydeligt, hvor der har været forbedringer i forhold til deltagernes arbejdssituation.

Sprogcenter Nordsjælland, fra midtvejsevaluering af grundkursus gennemført på Hørsholm Sygehus

Sæt krydsDansk sprog - går det bedreJa megetJa lidtNej
A  Forstå kolleger og ledere      
B Tale med kolleger og ledere      
C Tale i telefon      
D Læse beskeder      
E Læse etikketter på rengøringsmidler      
F Læse informationer og opslag      
G Skrive en besked til kolleger og ledere      

 

Som en af kilderne til evaluering af et forløb kan man bruge spørgeskemaer. Spørgsmålene skal være enkle og deltagerne godt introduceret til formen. Underviseren må vurdere, om deltagerne har sprog nok til at kunne sige noget meningsfuldt og præcist. Man kan eventuelt overveje at kombinere skriftlig evaluering med brug af symboler som smileys eller lignende som vist i eksemplet nedenfor.

Lokalcentre i Randers Kommune, Randers Sprogcenter

Fra evalueringsplan for SOSU-hjælpere

Ikke godtIkke så godtGodtMeget godtVed ikke

1 point

2 point 3 point 4 point 0 point

 

PointHvordan er det gået
Lytte 3 G: jeg er blevet bedre, især i telefonen 
  3 F: Jeg forstår historien. Jeg kan godt se ting i computer.
  3 D: (Ikke til stede?)
  3 S: Jeg prøver at lytte til beboerne. Det går bedre. 
  4 M: jeg bliver meget bedre – især til telefon
  3 J: Jeg er blevet god til at lytte og svare på opkald i telefonen, og at lytte til kolleger på arbejde.

 

Når alle aktører på kurset bliver involveret i evalueringen af forløbet både med hensyn til organiseringen, planlægning og gennemførelse af forløbet samt i vurdering af udbyttet af kurset, giver evalueringen en god basis for at justere kommende projekter og samarbejdsformer.

Vikar-Snuseforløb til social- og sundhedsfagene, Roskilde Sprogcenter

Uddrag af beskrivelse fra forløbsplan:

”[…]

5. Projektleders løbende samtaler med lærer om afvikling og modtagelse af undervisningsplan og logbog fra lærer

6. Projektleders gennemgang af evalueringsskema med praktikvirksomhedernes praktikkoordinator

7. Lærers gennemgang af evalueringsskema med deltagerne”.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation