Udbydere: Eksempel på fremgangsmåde ved etablering af kurser

Projektlederens opsummering af et kursus for rengøringsafdelingen i Tivoli.

Rengøringsafdelingen i Tivoli

 1. Henvendelse fra Tivoli til projektleder hos udbyder vedr. sprogundervisning.
 2. Møde mellem projektleder hos udbyder og Tivoli. På baggrund heraf blev ansøgningsskemaet til Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk udfyldt.
 3. Underviser og jeg (projektlederen) tog kontakt til rengøringslederen og sendte spørgeskemaet vedr. sproglige kompetencer, som vi bad hende udfylde for hver enkelt medarbejder inden det indledende møde. Vi er af den opfattelse, at det er vigtigt også at få arbejdspladsernes vurdering af medarbejdernes sproglige niveau. Den er ikke altid i overensstemmelse med vores.
 4. Indledende møde med lederen af rengøringsafdelingen (se dagsorden). Kort gennemgang af de enkelte medarbejdere på baggrund af skemaerne, som hun havde udfyldt. Derudover mere konkret samtale om indhold i undervisningen, hvor vi kom med forslag på baggrund af punkterne i ansøgningsskemaet. Vi fik desuden klarlagt, hvorledes lederen af rengøringsafdelingen kunne være behjælpelig med ordforråd og talehandlinger i forhold til materialet. Hun havde arbejdsbeskrivelser (med meget anvendeligt ordforråd, fx tørmoppe) til de fleste områder, hvor medarbejderne gjorde rent, og lovede derudover at udarbejde en liste med gængse instruktioner, som hun anvendte overfor medarbejderne. Derudover fik vi udleveret diverse andre materialer fra Tivoli, som kunne være relevante for os.
 5. Individuelle afdækninger af medarbejderne. Vi afsatte 45 min. per person. Både underviser og jeg var til stede. Den ene stillede spørgsmålene i spørgeguiden til medarbejdere (inspireret af Spørgeskemaet fra Arbejdsseminaret om dansk og arbejde) og den anden havde fokus på det sproglige og udfyldte afdækningsskemaet. Spørgsmålene i spørgeguiden blev justeret lidt undervejs og ikke alle blev stillet. Vi brugte en del tid på at spørge ind til deres arbejdsopgaver - både for at danne os et indtryk af hvilke sproghandlinger og hvilket ordforråd de beherskede, men også med henblik på ordforråd til materialet. I forhold til deres læsekompetence havde vi modultestopgaver med, og i forhold til deres skriftlige kompetence bad vi dem om fx at skrive lidt om sig selv. Med hensyn til medarbejdernes sproglige behov var vi naturligvis opmærksomme på undervejs i forløbet, om der dukkede andre op. Dette var tilfældet i forbindelse med bl.a. udtale, og medarbejderne kunne også finde på at stille spørgsmål vedr. andet ordforråd. Men generelt fornemmede vi, at den planlagte undervisning dækkede behovet meget godt.
 6. Udarbejdelse af liste over billeder vi havde brug for til materialet. En af medarbejderne ville gerne være model og de andre blev overtalt, da vi gik rundt i Tivoli og tog billederne.
 7. Udarbejdelse af undervisningsplan, individuelle læringsplaner og materiale. Nogle af dialogerne blev læst igennem af lederen af rengøringsafdelingen for at sikre os at ordforråd og sproghandlinger var i overensstemmelse med praksis. Cd’en blev indtalt lidt senere i forløbet.
 8. Undervisning
 9. Individuelle evalueringer med medarbejderne
 10. Afsluttende evaluering med rengøringslederen
 11. Opfølgende møde med rengøringslederen og medarbejdergruppen ca. 6 uger senere.
Sidst opdateret 14.12.2016
Navigation