Jobcentre: Evaluering

Evaluering af et arbejdsrettet grundkursus bør altid ske i et samarbejde mellem alle involverede parter: Udbyder, evt. virksomheder og deltagere.

Det er en god idé at samle forskellige kilder til evaluering af projektet. Således siger en underviser fra Roskilde Sprogcenter i sin afrapportering om grundkursus: ”Hvis man sammenstiller kilderne: Visitationsresultater, informationsudveksling, undervisningsplan med logbog og virksomhedens, deltagernes og underviserens evaluering af fagdansksproglige og vidensmæssige mål, er det mundet ud i et højere niveau end udgangspunktet. Deltagerne har kunnet se målene opfyldt i undervisningen.”

Det er god praksis at tilrettelægge strukturerede midtvejsevalueringer og slutevalueringer med deltagerne enten mundtligt eller skriftligt.

Som en af kilderne til evaluering af forløb er det anbefalelsesværdigt at bruge spørgeskemaer, hvis spørgsmålene er enkle og deltagerne godt introduceret til formen. Underviseren skal vurdere om deltagerne har sprog nok til at kunne sige noget meningsfuldt og præcist.

Sprogcenter Nordsjælland, fra midtvejsevaluering af grundkursus gennemført på Hørsholm Sygehus

Sæt krydsDansk sprog - går det bedreJa megetJa lidtNej
A  Forstå kolleger og ledere      
B Tale med kolleger og ledere      
C Tale i telefon      
D Læse beskeder      
E Læse etikketter på rengøringsmidler      
F Læse informationer og opslag      
G Skrive en besked til kolleger og ledere      

Det kan anbefales at virksomhed, udbydere, undervisere og deltagere evaluerer forløbet med henblik på projektets organisering og effekt med det formål at justere kommende projekter og samarbejdsformer.

Vikar-Snuseforløb til social- og sundhedsfagene, Roskilde Sprogcenter

Uddrag af beskrivelse fra forløbsplan:

”[…]

5. Projektleders løbende samtaler med lærer om afvikling og modtagelse af undervisningsplan og logbog fra lærer

6. Projektleders gennemgang af evalueringsskema med praktikvirksomhedernes praktikkoordinator

7. Lærers gennemgang af evalueringsskema med deltagerne”.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation