God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk

Udbydere, undervisere, virksomheder og jobcentre har alle et ansvar for at sikre god praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk.

Formålet med dette god praksis-katalog er at formidle gode ideer til etablering, gennemførsel og evaluering af kurser i arbejdsmarkedsdansk. Her findes gode eksempler på hvordan de forskellige aktører i samarbejde kan etablere og kvalificere kurser i arbejdsmarkedsdansk, så deltagerne får optimale muligheder for at tilegne sig et velfungerende dansk relateret til deres arbejdsfunktioner.

Kataloget er udarbejdet på baggrund af de grundkurser i arbejdsmarkedsdansk som blev afholdt i perioden 2007-2009 under Integrationsministeriets pulje Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk.

For udbydere

At løfte til sprog gennem arbejde

Læringssyn og sprogsyn

Overordnede mål

Sprogbehov

Visitation, indgangstest og sluttest

Kursister fra flere virksomheder

Undervisning i/uden for arbejdstid

Eksempel på fremgangsmåde ved etablering af kurser

Gæstelærere og tolke

Evaluering

For undervisere

At løfte til sprog gennem arbejde

Læringssyn og sprogsyn

Undervisningsmål

Sprogbehovsanalyser

Periodeplaner

Aktivitetstyper

Materialer og opgaver

Undervisningsdifferentiering

Gæstelærere og tolke

Visitation, indgangstest og sluttest

Eksempel på analyse af en indgangstest

Eksempel på indgangstest

Eksempel på sammenligning af indgangs- og sluttest

Evaluering

For virksomheder

Overordnede mål

Forventningsafstemning med kolleger

Sprogbehov

Kursister fra flere virksomheder

Visitation og indgangstest

Undervisningssted på virksomheden

Undervisning i/uden for arbejdstid

Evaluering

For jobcentre

Overordnede mål

Undervisningssted

Gæstelærere og tolke

Evaluering

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation