Eksempler på tidligere afholdte prøver

Her kan du finde eksempler på materiale fra tidligere afholdte danskprøver.

Prøve i Dansk 1

Prøve i Dansk 1 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig del

Læseforståelse 1: Tekst- og opgavehæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af tre delopgaver (intensiv læsning)

Læseforståelse 2: Tekst- og opgavehæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af to delopgaver (hurtiglæsning)

Skriftlig fremstilling (pdf) (nyt vindue)
Består af tre delopgaver: Udfyldning af skema, skrivning af en e-mail og et opslag

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf) (nyt vindue)
Heri findes bl.a. opgavesvarene

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation (pdf) (nyt vindue)
Består af en forberedt monolog og en samtale med en anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf) (nyt vindue)

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 2 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig del

Læseforståelse 1: Tekst- og opgavehæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af to delopgaver

Læseforståelse 1: Teksthæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af en delopgave

Læseforståelse 2: Tekst- og opgavehæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af tre delopgaver

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf) (nyt vindue)

Skriftlig fremstilling (pdf) (nyt vindue)
Består af to delprøver: skrivning af et formelt brev og en e-mail

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation (pdf) (nyt vindue)
Består af en forberedt monolog, et interview med eksaminator og en samtale med anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf) (nyt vindue)

Prøve i Dansk 3

Prøve i Dansk 3 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig del

Læseforståelse 1: Et autentisk hæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af en delprøve (hurtiglæsning)

Læseforståelse 1: Opgavehæfte (pdf) (nyt vindue)

Læseforståelse 2: Teksthæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af to delprøver (intensiv læsning)

Læseforståelse 2: Opgavehæfte (pdf) (nyt vindue)

Skriftlig fremstilling (pdf) (nyt vindue)
Består af to delprøver: skrivning af en e-mail og om et emne.

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf) (nyt vindue)
Heri findes bl.a. opgavesvarene

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation (pdf) (nyt vindue)
Består af en forberedt monolog, opfølgende interviewspørgsmål og en samtale med en anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf) (nyt vindue)

Studieprøven

Studieprøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig del

Læseforståelse 1: Et autentisk hæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af en delprøve (hurtiglæsning)

Læseforståelse 1: Opgavehæfte (pdf) (nyt vindue)

Læseforståelse 2: Teksthæfte (pdf) (nyt vindue)
Består af to delprøver (intensiv læsning)

Læseforståelse 2: Opgavehæfte (pdf) (nyt vindue)

Skriftlig fremstilling (pdf) (nyt vindue)
Består af en delprøve: Skrivning om et emne.

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf) (nyt vindue)
Heri findes bl.a. opgavesvarene

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation (pdf) (nyt vindue)
Består af en forberedt monolog og et opfølgende interview med eksaminator

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 28.05.2019