Sprog på arbejde

Metoder, materialer og god praksis i samarbejdet mellem kommuner, sprogcenter og virksomheder.

God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet idékataloget God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning. Idékataloget er udgivet i en fuld version og en forkortet udgave.

Med en beskæftigelsesrettet danskundervisning forstås danskuddannelse, der indgår i et tæt samspil med den beskæftigelsesrettede indsats med det formål, at udlændinge hurtigst muligt skal i beskæftigelse og blive selvforsørgende.

Målgruppen for idékataloget er derfor primært kommunalbestyrelser og jobcentre, som er ansvarlige for den beskæftigelsesrettede indsats og danskuddannelse. Sekundære målgrupper er sprogcentre og virksomheder.

Hent idékataloget (fuld version)

Hent idékataloget (forkortet version)

God praksis på kurser i beskæftigelsesrettet dansk

SIRI har udviklet vejledninger til hhv. kursusudbydere, undervisere, virksomheder og jobcentre om god praksis på kurser i beskæftigelsesrettet dansk.

Formålet er at formidle gode ideer til etablering, gennemførsel og evaluering af kurser i beskæftigelsesrettet dansk. Her findes gode eksempler på, hvordan de forskellige aktører i samarbejde kan etablere og kvalificere kurser i beskæftigelsesrettet dansk, så deltagerne får optimale muligheder for at tilegne sig et velfungerende dansk relateret til deres arbejdsfunktioner.

For udbydere

Hent God praksis på kurser i beskæftigelsesrettet dansk. Inspiration til udbydere af danskuddannelse (pdf)

For undervisere

Hent God praksis på kurser i beskæftigelsesrettet dansk. Inspiration til undervisere på danskuddannelserne (pdf)

For virksomheder

Hent God praksis på kurser i beskæftigelsesrettet dansk. Inspiration til virksomheder (pdf)

For jobcentre

Hent God praksis på kurser i beskæftigelsesrettet dansk. Inspiration til jobcentre (pdf)

Sprog på arbejdspladsen

Rapporten Sprog på arbejdspladsen er en undersøgelse af sprogbrug i relation til arbejdsfunktioner på udvalgte arbejdspladser.

Rapporten undersøger, hvad det er for et sprog, ’tosprogede’ praktikanter kommer ud for på de arbejdspladser, hvor de er i praktik, så der på et informeret grundlag kan udarbejdes tests i dansk som andetsprog på DU1 og DU2 modul 1-3 med særligt fokus på mundtlig kommunikation.

Hent Sprog på arbejdspladsen

Sidst opdateret 09.10.2019