Online danskundervisning

Her kan du finde en række online-ressourcer til danskundervisning for begyndere og let øvede.

Der er forskellige muligheder for at lære dansk online for både begyndere og lettere øvede.

Spørgsmål til de undervisningstilbud, der udbydes af Udlændinge- og Integrationsministeriet, kan rettes til . Spørgsmål vedrørende de øvrige undervisningstilbud skal rettes direkte til udbyderne af de pågældende tilbud. Det fremgår af de enkelte tilbud, hvem der er ansvarlig for indhold og drift.

Kan du tale dansk?

Kan du tale dansk? henvender sig til absolutte begyndere og fokuserer på de første sproghandlinger (at præsentere sig selv, at spørge, at handle mv.) og helt grundlæggende ordforråd (tal, ugedage, madvarer med videre).

Gå til Kan du tale dansk? for voksne

Gå til Kan du tale dansk? for børn og unge

Lexin Billedtema

Lexin Billedtema er et flersproligt interaktivt lyd- og billedordbogsmateriale, som er beregnet til at understøtte indlæring af dansk. Programmet tilbyder cirka 1800 ord, som er illustreret på en række tegninger, der er fordelt på 31 temaer.

Gå til Lexin Billedtema

Dansk Her og Nu

Dansk Her og Nu er henvendt til begyndere og kan bruges som lektiehjælp og til selvstudie. Det kan også bruges af dansklærere.

Dansk Her og Nu består af 12 lektioner, der hver især er bygget op over 5 forskellige øvelser:

 • Tekst og dialog
 • Grammatik og øvelser
 • Lyt og forstå
 • Danmark og danskerne
 • Ordlisten

Gå til Dansk Her og Nu

Online Dansk

Formålet med undervisningstilbuddet Online Dansk er, at udenlandske arbejdstagere allerede inden ankomsten til Danmark får mulighed for at stifte bekendtskab med det danske sprog og få nogle generelle informationer om arbejdsmarkedet i Danmark. Online Dansk giver desuden en række nyttige generelle informationer om blandt andet transport, sundhed og sygdom, traditioner, mærkedage og boligformer i Danmark.

Gå til Online Dansk

Learn Oasis

Learn Oasis består af grammatikøvelser på A1- og A2-niveau. Tilbuddet er velegnet til selvstudier og indeholder også en betalingsdel. Kursisten bliver grundigt instrueret undervejs, så tilbuddet er velegnet til selvstudier.

Gå til Learn Oasis

Danmark til daglig

Hvordan lever en almindelig familie i Danmark, og hvordan fungerer en dansk arbejdsplads? Det giver materialet Danmark til daglig blandt andet svar på.

Danmark til daglig indeholder en lang række øvelser og opgaver og tager udgangspunkt i konkrete hverdagssituationer i hjemmet, på arbejdspladser mv.

Gå til Danmark til daglig

Dansk på arbejde

Dansk på arbejde er til danskindlæring i tilknytning til en arbejdsplads. Der er opgaver til før, under og efter et praktikophold eller arbejde. Temaerne er:

 • Ny på job
 • Start og slut
 • Pauser
 • Instruktioner
 • Sikkerhed,
 • Løn og ansættelsesforhold.

Der er cases fra industri, lager og hjemmeplejen. Målgruppen er udlændinge, som kan samtale om kendte emner på tomandshånd og læse lettere tekster.

Gå til Dansk på arbejde

Vort fælles sprog

Vort fælles sprog består af en række kontrastive grammatikker, dvs. sammenligninger mellem dansk grammatik og andre sprogs grammatik.

Vores fælles sprog er oversat til ti sprog og indeholder sprogsammenligninger på de ti sprog. Der er fokus på de mest elementære ligheder og forskelle.

Gå til Vort fælles sprog

Online danskundervisning fra eksterne udbydere med betaling

Der findes flere online danskundervisningstilbud, der kræver betaling. Du kan søge efter et relevant tilbud på De Danske Sprogcentres hjemmeside.

Gå til De Danske Sprogcentres hjemmeside

Sidst opdateret 10.10.2019
Kontakt

Susanne Hvidtfeldt
Specialkonsulent
[email protected]
Tlf. 72 14 21 59

Online Danish

Online Danish is a free online course in Danish language that will make it possible for foreign national job seekers to learn Danish before coming to work in Denmark.

Go to Online Danish (select language at the top of the page)