Forside » Arbejdsområder » Danskundervisning og prøver for udlændinge

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du læse om danskundervisning, danskuddannelse, Medborgerskabsprøven, Indfødsretsprøven, Indvandringsprøven og danskprøver.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du læse om danskundervisning, Medborgerskabsprøven, danskuddannelse, Indfødsretsprøven, Indvandringsprøven og danskprøver.

Danskuddannelse

Her kan du læse om danskuddannelse for voksne udlændinge, Indfødsretsprøven mv.

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

Danskprøve A1 og Danskprøve A2 for ægtefællesammenførte

Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er mundtlige danskprøver til ægtefællesammenførte udlændinge.

Indvandringsprøven

Indvandringsprøven er en prøve, som religiøse forkyndere som udgangspunkt skal bestå for at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.

Konferencer, seminarer mv.

Der afholdes løbende konferencer, seminarer og lignende arrangementer på danskundervisningsområdet.

Tilmelding til konferencer, seminarer mv.

Her kan du tilmelde dig aktuelle arrangementer. Der kommer løbende nye arrangementer.

Indberetning til danskundervisningsdatabasen

Sprogcentrene skal indberette til danskundervisningsdatabasen, som Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for.

Love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du finde love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge.
Sidst opdateret 03.09.2019