Netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til det næste møde i styrelsens netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Når borgere – børn, unge og voksne, kvinder og mænd – står i en æresrelateret konflikt eller oplever at være udsat for negativ social kontrol, spiller kommunale fagpersoner mange gange en afgørende rolle i forhold til at yde den rette støtte og hjælpe på det rette tidspunkt. Samtidig er æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol relativt ukendte eller nye emner for mange. Det kan derfor være svært at vide, hvordan man skal handle i konkrete akutte sager, men også hvordan man arbejder forebyggende i det daglige arbejde.

Efterårets netværksmøde sætter derfor fokus på, hvordan kommunerne kan styrke indsatsen på området, herunder organisering, nødvendige kompetencer, målgruppen – med fokus på voksne kvinder og de konkrete udfordringer, de kan stå overfor – samt eksempler på, hvordan nogle kommuner har arbejdet med at styrke deres indsats på området.

Tid, sted, tilmelding og program

Netværk i Vestdanmark
Hvornår: 30. oktober 2019, kl. 08.45-15.00
Hvor: Aalborg Kommune

Tilmelding til mødet i Vestdanmark

Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2019. Program og adresse på mødelokaler sendes direkte til tilmeldte deltagere i uge 43.

Netværk i Østdanmark
Hvornår: 12. november 2019, kl. 08.45-15.00
Hvor: Københavns Kommune

Tilmelding til mødet i Østdanmark

Tilmeldingsfrist 28. oktober 2019. Program og adresse på mødelokaler sendes direkte til tilmeldte deltagere i uge 44.

Ved spørgsmål til netværksmøderne eller netværket generelt kan du kontakte Bente Kirstine Tran, tlf.: 7214 2835 – mail: [email protected]

Om netværket

Der afholdes to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere, der møder æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Netværket er etableret som led i den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016.

Sidst opdateret 17.10.2019