Værktøjskassen

Her kan du læse om konkrete værktøjer og tilbud, som kan anvendes i det forebyggende arbejde på området for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Appen MÆRK

I forbindelse med den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012 er smartphone-applikationen MÆRK blevet udviklet. MÆRK er et værktøj til fagfolk og unge, som har æresrelaterede konflikter inde på livet.

MÆRK (Mod ÆresRelaterede Konflikter) er en app, der giver oplysninger om æresrelaterede konflikter. MÆRK henvender sig dels til unge og dels til professionelle, der møder de unge og deres familier i deres daglige virke. MÆRK rummer informationer om æresrelaterede konflikter, herunder rettigheder, handlemuligheder samt støtte- og vejledningsmuligheder for både fagfolk og unge.

MÆRK logo, nyt

Find MÆRK-appen til iPhone i App Store (nyt vindue)

Find MÆRK-appen til Android i Google Play (nyt vindue)

Dialogkorpset 

Dialogkorpset er et korps af unge og forældre, der selv har haft negativ social kontrol, tvangsægteskab eller lignende æresrelaterede konflikter tæt inde på livet, og som sætter gang i dialogen om emnerne blandt andre unge og forældre.

Korpset rejser rundt i Danmark på bl.a. skoler og i klubber og faciliterer en dialog om fx ligestilling mellem kønnene, ære, omdømme, social kontrol, familiekonflikter, tvangsægteskab osv.

Ved at gå i dialog med de unge og forældre er korpset med til at fremme holdningsændringer i forhold til ligestilling, ægteskab, individuelle rettigheder osv. Korpset arbejder desuden med at styrke unge og forældre i at kunne håndtere konflikter mellem dem og deres familier.

Dialogkorpset er uddannet i dialogisk og anerkendende kommunikation, og formålet er at skabe en øget bevidsthed og refleksion over deltagernes egne sociale og kulturelle normer. "At tænke over, hvorfor man gør, som man gør" og blive præsenteret for alternative opdragelses- og kommunikationsstrategier.

Derfor gøres brug af refleksionskort, dilemmaøvelser, cases fra det virkelige liv samt en særlig dialogmetode Sharaf og monopolet, hvor deltagerne i grupper drøfter dilemmaer og problemstillinger ud fra virkelige cases. Deltagerne får mulighed for at diskutere egne holdninger og skal selv bidrage med mulige løsninger.

Dialogkorpsets logo

Få gratis besøg af Dialogkorpset

  • Dialogkorpset besøger skoler, klubber og foreninger, og går også gerne i dialog med fx forældre og fagfolk.
  • Dialogkorpset tilpasser altid besøget til den pågældende målgruppe.
  • Det er gratis at få besøg af medlemmer af Dialogkorpset.

Hvis du vil have besøg af Dialogkorpset eller høre nærmere om, hvad korpset kan tilbyde, kan du kontakte fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Tine Marqvardsen:

Folder om Dialogkorpset - om ungebesøg (pdf) (nyt vindue)

Folder om Dialogkorpset - om forældrebesøg (pdf) (nyt vindue)

Folder om Dialogkorpset - om besøg hos fagfolk (pdf) (nyt vindue) 

Dialogkorpsets Facebook-side (nyt vindue) 

Empowerment-workshops til unge kvinder

Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder i regi af Dialogkorpset en gratis todages empowerment-workshop til pigeklubber med medlemmer i alderen 15-20 år. Workshoppen er udviklet som et led i en forebyggende indsats i forhold til unge kvinder, der lever i miljøer mere eller mindre præget af negativ social kontrol, og det er Dialogkorpset selv, der faciliterer workshoppen. 

Workshoppen er udviklet i samarbejde med eksterne konsulenter og tager udgangspunkt i historiefortælling, dialog og kropsbevidsthed. Gennem brug af historiefortælling skabes der bevidsthed hos pigerne om handlemønstre, forforståelser og selvforståelse. Det er et centralt element at arbejde dialogisk, og fokus ligger på at styrke deltagerne til at gå i dialog med deres forældre og omgangskreds om de emner, der optager dem.

For mere information om workshoppen, kontakt fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Tine Marqvardsen:

Se folder om empowerment-workshoppen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 16.09.2020