Kurser

Her kan du læse om kurser til både kommuner og til dig som fagperson.

Kurser 2019

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) tilbyder i 2019 en række kurser, temadage og andre arrangementer, som skal opkvalificere fagfolk og udbrede viden inden for integrationsområdet, herunder viden om forebyggelse af negativ social kontrol og traumatiserede flygtninge.

Vores kurser er gratis og udbydes til en bred gruppe af kommunale frontmedarbejdere og ledere samt andre fagfolk, der beskæftiger sig med social- og integrationsområdet.

Hent kursuskataloget

Information om arrangementerne opdateres løbende herunder.

Grundkursus - Få styr på teori og praksis om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Hvor og hvornår, aftales i dialog med den rekvirerende kommune, som har ansvaret for at samle 35-60 kursister til grundkurset.

Kurset afholdes over to dage i tidsrummet kl. 9-16. De særligt tilrettelagte forløb afholdes over én dag eller efter aftale.

Tilmelding til [email protected], skriv ”Grundkursus” eller "Særligt tilrettelagt forløb" - efterfulgt af [kommunens navn] i emnefeltet.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Seminar - Bliv uddannet i risikovurderingsredskabet PATRIARK

 • 11. og 12. juni 2019, København
 • 12. og 13. juni 2019,  Vejle

Kurset afholdes over to dage i tidsrummet kl. 9-15:30.

Tilmelding til [email protected], skriv ”PATRIARK” i emnefeltet.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Temadag - Håndter tvivl, og forstå dilemmaer i det svære kulturmøde

 • 22. oktober 2019, Aarhus
 • 12. november 2019,  København

De endelige datoer annonceres snarest. Kurset afholdes fra kl. 9-16.

Tilmelding til [email protected], skriv ”Kulturforståelse" i emnefeltet.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Kursus - Hvordan håndterer du IT-sikkerhed i æresrelaterede konflikter?

 • 5. februar 2019, København
 • 26. marts 2019, Odense
 • 23. april 2019, Sjælland
 • 21. maj 2019, Esbjerg
 • 20. august 2019, Roskilde

Afholdes som udgangspunkt i tidsrummet fra kl. 9-16.

Tilmelding til [email protected], skriv ”Opfølgende-krisecenter-kursus" i emnefeltet.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Netværksmøde - Del viden og erfaringer om at håndtere sager og forebygge konflikter

 • 10. april 2019, Aarhus
 • 25. april 2019, Næstved

Møderne afholdes fra kl. 8:45-15.

Information om program og tilmelding annonceres ca. to måneder inden, det enkelte møde afholdes.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Temadag - Religiøse Vielser: Bliv klogere på dilemmaer forbundet med islamiske vielser og skilsmisser

 • 6. november 2019, København
 • 7. november 2019, Aarhus

Tilmelding til [email protected], skriv ”Religiøse vielser" i emnefeltet.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Seminar - Hvordan undgår man en potentiel æresrelateret konflikt?

 • 7. november 2019

Mødet afholdes i tidsrummet kl. 8:45-15.

Tilmelding til [email protected], skriv ”Grundforskning" i emnefeltet.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Temadag - De Utrolige År til udsatte etniske minoritetsfamilier

 • Oktober 2019, Aarhus
 • Oktober 2019, København

De endelige datoer annonceres snarest. Seminarerne afholdes fra kl. 12-15:30.

Tilmelding til [email protected], skriv ”De Utrolige År" i emnefeltet.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Seminar - En kommunal indsats til flygtninge med traumer

 • 2. maj 2019, Aalborg
 • 8. maj 2019, København

Seminarerne holdes fra kl. 12:30-15:30.

Tilmelding til [email protected], skriv ”Traumeindsats" i emnefeltet.

Nærmere info om adresser og program offentliggøres her på siden.

Du kan forvente at få svar på om du har fået plads på kurset senest 14 dage før.

Diplommodul om æresrelaterede konflikter

Modulet udbydes af Metropol og henvender sig til lærere, sagsbehandlere, pædagoger, sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og andre faggrupper, der arbejder med unge.

Modulet skal give fagfolk mere viden om faresignaler hos de unge, hvordan de skal gå til de unge og familien, og hvor de kan få hjælp og rådgivning i æresrelaterede sager. Modulet giver viden om vold, kulturforståelser, udsatte familier, æresrelaterede konflikter, lovgivning på området, risikovurderinger, konflikthåndtering m.m. Modulet omfatter otte undervisningsdage og giver 10 ECTS-point.

Læs mere om diplomuddannelsen om æresrelaterede konflikter hos Metropol (nyt vindue)

Sidst opdateret 11.09.2019
Kursuskatalog 2019

Hent kursuskataloget for 2019