Rådgivning

Her kan du læse om rådgivningstilbud til både kommuner og til dig som fagperson.

Tilbud til kommuner

Kommunerne spiller en afgørende rolle i indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Her kan du læse om aktuelle tilbud om rådgivning til kommuner og kommunale netværk.

Rådgivningstilbud til kommuner

Som led i den satspuljefinansierede nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2017-2020), er der etableret et rådgivningstilbud til kommunerne, herunder et rejsehold, i regi af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Rådgivningen understøtter kommunernes arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og kan blandt andet tilbyde rådgivning i forhold til:

 • Udvikling af beredskabsplaner/arbejdsgange i forhold til håndtering af æresrelaterede sager.
 • Etablering af en kommunal handlingsplan for området, herunder fastsættelse af målsætninger, organisering af indsatsen, overblik over forebyggende og akutte indsatser m.v.
 • Sikkerhedsvurderinger.
 • Exitforanstaltninger.
 • Opkvalificering af fagpersonale.
 • Henvendelses- og handlemuligheder.

Der er mulighed for at få både telefonisk rådgivning og besøg af rejseholdet.

Kontaktoplysninger:

Nye kommunale netværksmøder

Erfaringer har vist, at der blandt kommunerne er en stigende efterspørgsel på viden om æresrelaterede problemstillinger. Derfor har Styrelsen for International Rekruttering og Integration oprettet to netværk for kommunale fagpersoner – ét i Vestdanmark og ét i Østdanmark – om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Netværket vil blandt andet have fokus på:

 • Viden om målgruppen
 • Den kommunale opgave
 • Handlemuligheder
 • Lovgivning
 • Tværfagligt samarbejde om området
 • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Inspiration og viden om best practice fra kommunerne

Der afholdes to årlige heldagsmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Deltagerkreds

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Der opfordres til, at der udpeges én ressourceperson for området i hver kommune. Der kan kun sendes én repræsentant til hvert møde.

Tilbud til fagpersoner

Der findes en række tilbud til dig som fagperson, der kan øge din viden om æresrelaterede konflikter, skærpe din opmærksomhed i forhold til signaler og symptomer hos de unge samt give dig værktøjer og metoder til, hvordan du skal gribe det an.

RED Rådgivnings rådgivning til fagfolk

RED Rådgivning (tidligere Etnisk Ung) yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til både unge, forældre og fagfolk. Til fagfolk har de en lang række tilbud, bl.a. et tilbud om faglig sparring og rådgivning i forbindelse med konkrete sager vedrørende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Den faglige sparring og rådgivning er gratis og landsdækkende, og kan enten foregå telefonisk eller personligt. Rådgivningstelefonen har åbent alle hverdage fra kl. 9-15:

 • RED Rådgivnings rådgivningstelefon: 70 27 76 86

Læs mere om RED Rådgivnings tilbud til fagfolk (nyt vindue)

VISOs rådgivning i enkelt- og gruppesager

VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) yder gratis rådgivning og udredning om æresrelaterede konflikter til fagfolk på det specialiserede sociale område i kommuner.

I enkeltsager (cpr-nr.-niveau) tilbyder VISO rådgivning og udredning til fagpersoner, når en borger er udsat for en æresrelateret konflikt. Rådgivningen kan fx indeholde risikovurdering, faglig sparring og samtaler med den unge og familien.

I såkaldte gruppesager, som er karakteriseret ved en konkret, lokal udfordring i forhold til en afgrænset gruppe af borgere med samme problemstilling, tilbyder VISO opkvalificering af myndighedssagsbehandlere og andre fagpersoner.

Læs mere om VISOs tilbud til fagfolk (nyt vindue)

Sidst opdateret 25.06.2020