Regeringens handlingsplan

Her kan du finde den nationale handlingsplan, Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som den tidligere Venstreregering offentliggjorde den 11. oktober 2016.

Handlingsplanen indeholder 14 initiativer fordelt på fire overordnede indsatsområder til forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Planen er blevet fulgt op af en politisk aftale, og en lang række af planens konkrete initiativer er igangsat. 

Hent National handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Overblik over handlingsplanens initiativer

1. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

 • Udslusningsboliger til unge der har været på flugt
 • Støtteordning for unge
 • Styrket behandlingstilbud af traumer m.v. til personer udsat for æresrelaterede konflikter
 • Bedre koordinering af myndighedernes håndtering af æresrelaterede konflikter 

2. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

 • Rådgivningstilbud til kommunerne
 • Styrket opkvalificering af fagpersoner
 • Oplysningsindsats - opgør med berøringsangsten 

3. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol 

 • Støtte til unge der siger fra over for negativ social kontrol 
 • Fokus på børn og unges rettigheder 
 • Rettighedsindsats 
 • Strategiske samarbejder mellem kommuner, boligorganisationer og lokale foreninger

4. Systematisk videns- og dokumentationsindsats 

 • Nye undersøgelser, herunder i maskulinitet og kønsrollemønstre i religiøse og etniske minoritetsmiljøer
 • Forskning og metodeudvikling med fokus på familiernes rolle i forebyggelsesindsatsen 
 • Evaluering af indsatserne, herunder kortlægning af indsatser og metoder der virker
Sidst opdateret 27.07.2017