Særligt om genopdragelsesrejser

Er du bekymret for, at et barn eller en ung bliver sendt på genopdragelsesrejse, er der nogle særlige tilbud, du kan benytte dig af.

RED Rådgivning tilbyder rådgivning og hjælp til både børn, unge og fagfolk om genopdragelsesrejser. Hotlinen er døgnbemandet og henvender sig til børn eller unge, der frygter at skulle sendes ufrivilligt til udlandet i længere tid, eller som netop er kommet tilbage til Danmark efter et sådant ophold.

Hotlinen er ligeledes for fagfolk eller andre, der bliver bekendt med et barn eller en ung, der skal sendes eller allerede er på genopdragelsesrejse, eller som gerne vil hjælpe et barn eller en ung, der netop er hjemvendt og oplever problemer som følge af rejsen.

Børn og unge, der vender hjem efter en genopdragelsesrejse, vil ofte opleve vanskeligheder med at skulle fungere og klare sig i det danske samfund igen. De kan fx opleve vanskeligheder af social, psykologisk og faglig karakter. RED Rådgivning tilbyder rådgivningssamtaler ved en psykolog til unge over 18, der er hjemvendt efter et længerevarende ufrivilligt ophold i udlandet. Samtalerne tilbydes bl.a. med henblik på at hjælpe den unge til lettere at kunne klare sig i det danske samfund igen.

Læs mere om hjælp i forbindelse med genopdragelsesrejser hos RED Rådgivning (nyt vindue)

Læs vejledning til unge om genopdragelsesrejser hos RED Rådgivning (nyt vindue)

Udrejseblanket

Udrejseblanket til unge, der er bange for at blive sendt til udlandet mod deres vilje. Udrejseblanketten kan bruges af unge, der ved eller tror, at de snart skal rejse til udlandet og er bange for ikke at komme tilbage til Danmark igen. Det kan fx være, de frygter at blive forlovet eller gift mod deres vilje i udlandet.

Blanketten kan udfyldes og gives til en voksen, som den unge stoler på – fx en lærer. Hvis den unge ikke er hjemme i Danmark igen til den forventede dato, kan den voksne, som den unge har givet blanketten til, kontakte RED Rådgivning. RED Rådgivning vil så følge op på situationen og kontakte myndighederne, hvis det er nødvendigt. Myndighederne vil undersøge sagen og de muligheder, de har for at hjælpe den unge tilbage til Danmark.

Hent udrejseblanketten hos RED Rådgivning (nyt vindue)

Sidst opdateret 25.06.2020