Rådgivning til børn, unge og voksne

Børn, unge og voksne har mulighed for at få anonym, personlig rådgivning, psykologhjælp og mægling i relation til æresrelaterede konflikter.

Denne side er henvendt til dig, der i dit arbejde møder børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, som står i eller er i risiko for at stå i en æresrelateret konflikt med sin familie eller øvrige omgangskreds.

Det kan være, at man som barn eller ung oplever pres eller tvang fra sin familie eller omgangskreds. Eller at man oplever konflikter med familien på grund af dens opfattelse af ære. Måske stemmer barnet/den unges families forventninger og krav ikke overens med barnet/den unges egne ønsker og behov – fx i forhold til kønsroller, valg af kæreste eller ægtefælle. Nogle unge kan frygte, at deres familie er ved at arrangere et ægteskab for dem, som de ikke selv ønsker at indgå i. Det kan også være, at man som barn eller ung frygter at blive sendt til sin families oprindelsesland uden at vide, hvornår man kan komme hjem igen.

Det kan være rart at tale med en udenforstående om sin situation, hvis man som barn eller ung oplever disse eller lignende problemer.

Har du en bekymring i forhold til specifikt genopdragelsesrejser, kan du læse mere om støttemulighederne her

Anonym rådgivning om æresrelaterede konflikter

RED Rådgivning (tidligere Etnisk ung) tilbyder bl.a. anonym rådgivning til unge og fagpersoner om æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, vold i familien m.v.

RED Rådgivning er en del af det nye RED center mod æresrelaterede konflikter.
På RED Rådgivnings hjemmeside kan du finde oplysninger om muligheder for råd og støtte. Du kan bl.a. finde oplysninger om den anonyme rådgivningstelefon, om muligheden for personlig henvendelse, om brevkassen og om konfliktmægling. Du kan se mere om disse tilbud nedenfor.

Læs mere om RED Rådgivnings tilbud til unge her (nyt vindue).

Læs mere om RED Rådgivnings tilbud til fagpersoner her (nyt vindue).
 
RED Rådgivnings rådgivere har tavshedspligt. Den pågældende kan være helt anonym i kontakten til rådgiverne. RED Rådgivnings rådgivere har erfaring med at rådgive etniske minoritetsbørn, -unge og -forældre om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, genopdragelsesrejser, tvangsægteskab osv.
Man har også mulighed for at komme til et personligt møde med en af RED Rådgivnings rådgivere. Rådgiverne kan mødes med børn og unge i hele Danmark, men aldrig hjemme hos dem selv eller hos eksempelvis venner.

Alle børn og unge kan ringe anonymt til RED Rådgivnings hotline:

  • Telefon: 70 27 76 66

Rådgivningen kan kontaktes hver dag, døgnet rundt.

Læs mere om kontakt med RED Rådgivning (nyt vindue)

RED Rådgivning har en brevkasse, som unge kan skrive anonymt til, hvis de fx har problemer med sin familie, er i tvivl om, hvordan man skal leve i forhold til sin familie, er bange for sin families reaktion på noget, de har gjort osv. Man vil få svar i løbet af 2-3 dage.

Få adgang til RED Rådgivnings anonyme brevkasse (nyt vindue)

Længerevarende forløb, psykologhjælp og mægling

RED Rådgivning tilbyder også længerevarende rådgivningsforløb, hvor en af RED Rådgivnings rådgivere støtter unge igennem en længere periode. I den forbindelse kan RED Rådgivning i særlige tilfælde tilbyde psykologhjælp.

Læs mere om RED Rådgivnings psykologbehandling her (nyt vindue).

RED Rådgivning kan også tilbyde konfliktmægling mellem unge og deres familie. Konfliktmæglingen bliver udført af professionelle uddannede konfliktmæglere, der er neutrale og har tavshedspligt. Mægleren er med til at skabe en dialog med familien om de unges ønsker og håb for fremtiden. Konfliktmæglingen kan i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, ske i samarbejde med politiet og kommunale sagsbehandlere. Den unge er ikke selv til stede under selve mæglingen med familien.

Læs mere om RED Rådgivnings konfliktmægling (nyt vindue).

Appen MÆRK

I forbindelse med den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012 er smartphone-applikationen MÆRK blevet udviklet. MÆRK er et værktøj til fagfolk og unge, som har æresrelaterede konflikter inde på livet.

MÆRK (Mod ÆresRelaterede Konflikter) er en app, der giver oplysninger om æresrelaterede konflikter. MÆRK henvender sig dels til unge og dels til professionelle, der møder de unge og deres familier i deres daglige virke. MÆRK rummer informationer om æresrelaterede konflikter, herunder rettigheder, handlemuligheder samt støtte- og vejledningsmuligheder for både fagfolk og unge.

MÆRK logo, nyt

MÆRK-appen kan downloades i App Store til Iphones og i Google Play til android mobiler (søg på ”Mærk”).

Sikre bosteder til kvinder, mænd og par

Der findes to bosteder, der kan tage imod nydanske unge, der flygter fra bl.a. tvangsægteskaber eller lignende æresrelaterede konflikter. Bostederne drives af RED Safehouse (Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark). Desuden findes bostedet Rosenly for minoritetsetniske kvinder med og uden børn, der har været på kvindekrisecenter eller har alvorlige problemer i familien og brug for støtte til at komme videre.

Læse mere om RED Safehouse (nyt vindue)

Læs mere om Rosenly (nyt vindue)

Udlændingestyrelsens vejledningstjeneste for unge under 24 år

Udlændingestyrelsen har en vejledningstjeneste for unge under 24 år, som risikerer tvangsægteskab eller arrangeret ægteskab, der ikke fuldt ud indgås efter eget ønske.

Hvis en ung er under 24 år og endnu ikke har besluttet sig for, om han/hun ønsker at indgå et planlagt ægteskab, kan vedkommende ringe og få vejledning på tlf.: 70 26 28 18 på alle hverdage kl. 9.00-15.00. 

Unge kan også aftale tid til en personlig samtale med en sagsbehandler, og man kan få vejledningsmateriale.

Sidst opdateret 07.02.2019