Rådgivning til forældre og pårørende

Forældre med etnisk minoritetsbaggrund har mulighed for at få rådgivning, hvis de eksempelvis oplever udfordringer i opdragelsen af deres børn eller i forældrerollen.

Denne side er henvendt til dig, der i dit arbejde møder forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever udfordringer med at håndtere eller opdrage deres børn/unge, eller som ikke føler sig sikre i forældrerollen. Det kan være en stor udfordring at opdrage i et kulturelt krydsfelt med forskellige forståelser af normer for og krav til opdragelse og forældreansvar mm.

I sådanne eller lignende situationer kan det være en stor hjælp at blive henvist til vejledning og støtte fra en professionel rådgiver, som kender til udfordringerne.

Etnisk Ung har et særskilt tilbud til forældre, Etniske Forældre, der tilbyder bl.a. telefonrådgivning og konfliktmægling.

Forældretelefonen

Forældre kan ringe anonymt til Etniske Forældres forældretelefon:

  • Telefon: 70 27 03 66

Forældretelefonen er åben alle hverdage kl. 9.00-15.00.

På forældretelefonen sidder professionelle rådgivere, som har særlig viden om de udfordringer, som nogle etniske minoritetsforældre kan opleve.

Læs mere om forældretelefonen hos Etniske Forældre (nyt vindue)

Etniske Forældre har også lavet en brochure om deres forældrerådgivning på seks forskellige sprog. Brochuren findes på dansk, tyrkisk, arabisk, somali, urdu og dari. Du kan bestille brochuren gratis hos Etniske Forældre. Ring på tlf. 70 27 03 66 eller bestil brochuren:

Bestil brochuren hos Etnisk Ung (nyt vindue)

Tilbud om konfliktmægling

Nogle gange går tingene i hårdknude, og det er svært at komme videre på en positiv og konstruktiv måde. Hvis du oplever, at en familie har brug for hjælp og støtte til at løse problemerne, tilbyder Etnisk Ung konfliktmægling mellem forældre og deres unge datter eller søn. Konfliktmæglingen bliver udført af professionelle uddannede konfliktmæglere. Mæglingen er med til at skabe en dialog mellem forældre og deres søn eller datter omkring forventninger og den unges egne ønsker og håb for fremtiden.

Læs mere om konfliktmægling hos Etnisk Ung (nyt vindue)

Sidst opdateret 12.04.2018