Kortlægning af viden om æresrelaterede konflikter

Her kan du læse om den kortlægning af viden om æresrelaterede konflikter, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har foretaget i 2019.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har i 2019 kortlagt den eksisterende viden om æresrelaterede konflikter. Kortlægningen giver blandt andet viden om ofre og udøvere i konflikter, overblik over omfanget i Danmark, samt et indblik i hvilke tegn man som fagperson skal være opmærksom på, hvis man skal være i stand til at opdage, om en person er udsat for kontrol eller vold eller udsætter andre for det.

Du kan starte med at se filmen herunder og få en gennemgang af, hvordan styrelsen forstår æresrelaterede konflikter samt en række eksempler på, hvem der kan være henholdsvis ofre og udøvere i en konflikt.

Hvis du ikke kan se filmen herunder, skyldes det, at du har fravalgt cookies eller har valgt kun at tillade nødvendige cookies. Hvis du vil se filmen, skal du tillade alle cookies.

Læs mere om brugen af cookies og ændr dit samtykke

Formålet med kortlægningen er, at den både kan være med til at nuancere, hvordan vi i Danmark forstår æresrelaterede konflikter, og at den kan være med til at skabe en fælles tilgang til det forebyggende arbejde på tværs af kommuner og andre aktører.

Kortlægningen er primært rettet til fagprofessionelle, der arbejder i krydsfeltet mellem social- eller beskæftigelsesområdet og integrationsområdet. Fokus er på at styrke den integrationsfaglige praksis i mødet med borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

Det er hensigten, at kortlægningen både kan være med til at nuancere, hvordan vi forstår æresrelaterede konflikter, og at den kan være med til at skabe en fælles tilgang til det forebyggende arbejde på tværs af kommuner og andre aktører i Danmark.

Du kan hente Videnskortlægning om æresrelaterede konflikter her (pdf) (nyt vindue).

Faktaark om seks temaer fra kortlægningen

Da det ikke er alle, der har tid til at læse hele kortlægningen, har styrelsen har udvalgt seks temaer fra kortlægningen, som er blevet skrevet om til to-siders faktaark for hvert af emnerne. Det drejer sig om:

  • Centrale aktører i den danske forebyggelsesindsats
  • Definitioner af æresrelaterede konflikter
  • Ofre og udøvere i æresrelaterede konflikter
  • Omfanget af æresrelaterede konflikter i Danmark
  • Risiko- og sårbarhedsfaktorer i æresrelaterede konflikter - hvad skal du kigge efter?
  • Æresrelaterede konflikters karakteristika

Du kan hente de enkelte faktaark herunder:

Hent faktaarket Centrale aktører i den danske forebyggelsesindsats (pdf) (nyt vindue).

Hent faktaarket Definitioner af æresrelaterede konflikter (pdf) (nyt vindue).

Hent faktaarket Ofre og udøvere i æresrelaterede konflikter (pdf) (nyt vindue).

Hent faktaarket Omfanget af æresrelaterede konflikter i Danmark (pdf) (nyt vindue).

Hent faktaarket Risiko- og sårbarhedsfaktorer i æresrelaterede konflikter - hvad skal du kigge efter? (pdf) (nyt vindue).

Hent faktaarket Æresrelaterede konflikters karakteristika (pdf) (nyt vindue).

Podcast: Hør Nadjas fortælling om æresrelaterede konflikter

I forlængelse af kortlægningen har styrelsen talt med Nadja om hendes oplevelser som offer i en æresrelateret konflikt med både sine forældre og med sin tidligere svigerfamilie. Det er der kommet en podcast ud af, som består af to dele. I podcasten møder du også psykolog Inge Loua og Camilla Kronborg, der er souschef i Styrelsen for International Rekruttering og Integration og faglig ansvarlig for den del af styrelsen, der hjælper kommuner med at forebygge æresrelaterede konflikter.

 

Sådan har vi lavet kortlægningen

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennem en databasesøgning fundet 619 publikationer om æresrelaterede konflikter. Efter flere screeninger er 85 af dem blevet udvalgt og nærlæst, og det er disse publikationer, kortlægningen bygger på.

Blandt kriterierne for udvælgelsen har været, at publikationerne skal være relevante for den danske kontekst. Derfor er der kun taget publikationer med, der behandler emnet inden for Skandinavien, Vesteuropa, USA og Canada.

Der er kun medtaget litteratur, der snævert beskæftiger sig med problematikker, der er direkte knyttet til æresrelaterede konflikter, og ikke litteratur om det bredere voldsområde.

Derudover skal publikationerne være udgivet af troværdige og politisk neutrale kilder, ligesom de skal være fagfællebedømt på minimum ph.d.-afhandlingsniveau.

Sidst opdateret 21.09.2020