Forside » Arbejdsområder » Integration » Understøttelse af forældrekompetencer

Understøttelse af forældrekompetencer

Undersøgelser viser, at alt for mange etniske minoritetsbørn og -unge vokser op i familier, som er udsatte og marginaliserede, hvor en eller begge forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra. Det kan gå ud over integrationen.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) igangsatte derfor i 2017 et projekt til styrkelse af forældrekompetencer og forældreansvar hos udsatte forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

I projektet udbredes og afprøves den veldokumenterede metode De Utrolige År (DUÅ) til målgruppen. DUÅ har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og deres forældre, hvorigennem børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering fremmes.

I projektet blev der gennemført opkvalificeringsforløb for kommunale fagpersoner og undervisningsforløb for forældre medminoritetsbaggrund. I alt otte forældregrupper fordelt på fire kommuner gennemgik undervisningsforløb i DUÅ.

Resultater fra projektet viser, at deltagende forældre bliver mere bevidste om deres forældrerolle og –ansvar, og at relationen mellem forældre og børn forbedres med øget trivsel til følge. Læringen fra projektet har blandt andet givet forældrene indsigt i, hvordan de kan sætte grænser, løse konflikter og bidrage til at gøre deres børn mere skoleparate. Forældrene fortæller også, at de har fået en bedre forståelse for daginstitutionernes rolle i det danske samfund og for forventningerne til dem som forældre gennem forløbet.

Hent midtvejsevalueringen (pdf)

Temadage om DUÅ til etniske minoritetsforældre

SIRI afholder to halve temadage om erfaringer og læring fra projektet for alle interesserede kommuner. Temadagene afholdes d. 2. oktober i København og d. 10. oktober i Aarhus, begge dage fra 12.00-15.30

På temadagen præsenteres erfaringer med at anvende DUÅ til udsatte minoritetsfamilier. Vi dykker ned i, hvordan man kan håndtere sproglige og kulturelle barrierer i mødet mellem gruppeledere og familier og giver konkrete redskaber til at arbejde med tolke i en gruppebaseret indsats. Vi fokuserer også på, hvordan man kan gøre en særlig indsats for at rekruttere familier med etnisk minoritetsbaggrund til DUÅ, og hvordan man gennem et godt og tæt samarbejde med daginstitutionerne kan sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats over for familierne.

Læs mere om temadagene i SIRIs kursuskatalog

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til [email protected]. Skriv ”De Utrolige År” i emnefeltet. Deltagelse er gratis.

Fakta om projektet

Kommunerne Holstebro, Mariagerfjord, Ishøj og Høje-Taastrup deltager i projektet, og blev udvalgt gennem en åben ansøgningspulje.

Projektperioden strækker sig fra 1. december 2016-medio 2019.

Programserien De Utrolige År (DUÅ) består af programmer henvendt til forældre og børn samt et program, der retter sig mod fagprofessionelle i børnehave og indskoling. Metoden har både et forebyggende og et behandlende sigte.

I projektet afprøves forældreprogrammerne DUÅ Småbørn og DUÅ Førskole.

Læs mere om DUÅ hos Socialstyrelsen (nyt vindue)

Besøg hjemmesiden De Utrolige År (nyt vindue)

For yderligere information om projektet, kontakt Julie Flotin Jensen fra SIRI på [email protected].

Sidst opdateret 29.08.2019