Nydanske børn og unge

Nydanske forældre er en voksende forældregruppe. For at styrke samarbejdet med nydanske forældre er der udarbejdet en række materialer om forældreinddragelse med fokus på nydanske forældre med børn i dagtilbud og i grundskolen.

Inspirationsmateriale om forældresamarbejde i dagtilbud

'Sprog er en gave' er en serie værktøjskasser til nydanske forældre og personale i dagtilbud, dagpleje mv., der arbejder med tosprogede børns sproglige udvikling og forældresamarbejde.

Serien, som er udviklet af konsulentfirmaet Amondo sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune, består af:

  • Sprogstimulering i dagtilbud. Mødeguide og dialogværktøjer til sprogstimulering af tosprogede børn i dagtilbud
  • Sprogstimulering og forældresamarbejde. Mødeguide og værktøjer til samarbejde med og inddragelse af forældre til tosprogede børn i dagtilbud
  • Sprogstimulering i hjemmet. Inspirationskatalog med idéer og værktøjer til forældre til tosprogede børn i dagtilbud.

Hent værktøjskassen på dansk

Hent værktøjskassen på engelsk

Hent værktøjskassen på arabisk

Hent værktøjskassen på somali

Hent værktøjskassen på tyrkisk

Inspirationsmateriale om skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjemsamarbejde - Håndbog i skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre
Håndbogen om det gode skole-hjemsamarbejde sætter fokus på udvikling af skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre i grundskolen. I bogen findes konkrete anbefalinger og værktøjer til, hvordan lærere kan planlægge forældremøder og skole-hjemsamtaler og afstemme forventninger med forældrene, og hvordan skolen kan formulere klare principper for skole-hjemsamarbejdet og meget mere.

Hent håndbogen Skole-hjemsamarbejde i praksis

Hent folderen Nye metoder til styrket inddragelse af nydanske forældre i skolen

Hent evalueringen af skole-hjemindsatsen

Værktøjskasser til vellykket skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre

Konsulentfirmaerne Amondo og AZENA har sammen med det tidligere Social- og Integrationsministerium udviklet fem værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i skoler, der gerne vil styrke skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Værktøjskasserne kan dog anvendes af alle skoler, uanset andelen af tosprogede elever.

Hent værktøjskassen Teammødet

Hent værktøjskassen Forældremødet

Hent værktøjskassen Skole-hjemsamtalen og hjemmebesøget

Hent værktøjskassen Skoleledelsen

Hent værktøjskassen Forældredidaktik

Det gode skole-hjemsamarbejde - Håndbog i skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre (2010)

Håndbogen om det gode skole-hjemsamarbejde sætter fokus på udvikling af skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre i grundskolen. I bogen findes konkrete anbefalinger og værktøjer til, hvordan lærere kan planlægge forældremøder og skole-hjemsamtaler og afstemme forventninger med forældrene, og hvordan skolen kan formuleres klare principper for skole-hjemsamarbejdet og meget mere.

Hent Det gode skole-hjemsamarbejde

Sidst opdateret 01.12.2015