Love og regler

Her kan du finde links til de relevante love og regler om integration.

Covid-19 og integrationsindsatsen

Bekendtgørelse nr. 300 af 28/03/2020 om delvis suspension af integrationsindsatsen i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

med følgende ændringer:

Bekendtgørelse nr. 353 af 01/04/2020

Bekendtgørelse nr. 407 af 11/04/2020

Bekendtgørelse nr. 524 af 28/04/2020 

Integration af nyankomne udlændinge

Integrationsloven: LBK nr. 1 af 1. januar 2020

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (BEK nr 912 af 30/08/2019)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven (BEK nr 911 af 30/08/2019)

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Læs nærmere om de nyeste ændringer af integrationsprogrammet i orienteringsskrivelse om L 189 (pdf) (nyt vindue)

Danskuddannelse efter danskuddannelsesloven

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.: LBK nr. 1128 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge: BEK nr. 781 af 29. juni 2011

Bekendtgørelse nr. 1095 af 14. september 2015 om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

Integrationsgrunduddannelse

Indførelse af iguLov om integrationsgrunduddannelse (igu): Lov nr. 623 af 8. juni 2016

Videreførelse af iguLov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu): Lov nr. 562 af 7. maj 2019

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven: BEK nr. 707 af 04/07/2019

Repatriering

Bekendtgørelse af repatrieringsloven: LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse: BEK nr. 829 af 19. juni 2017

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand: BEK nr. 416 af 28. april 2014

Vejledning til repatrieringsloven henvender sig til de kommunale sagsbehandlere til brug for behandling af ansøgninger efter repatrieringsloven. Vejledningen er senest opdateret juli 2019 og indeholder beskrivelse af de lovændringer af repatrieringsloven, der er gennemført i hhv. 2011, 2014 og 2017-2019. Herudover indeholder den opdaterede vejledning uddybende beskrivelser af gældende ret samt fortolkningsbidrag på baggrund af konkrete sager og henvendelser til departementet fra kommuner, Dansk Flygtningehjælp og privatpersoner.

Vejledning om repatrieringsloven: VEJ nr. 9695 af 4. juli 2019

Lov om etnisk ligebehandling

Lov om etnisk ligebehandling: LBK nr. 438 af 16. maj 2012

Orienteringsskrivelser

Her kan du læse orienteringsskrivelse om hvilken personkreds, der kan søge om danskbonus efter integrationslovens § 22, stk. 1, i lyset af ændringen af integrationslovens § 2 ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.). 

Ændringen af personkredsen i integrationslovens § 2 trådte i kraft den 1. marts 2019.

Hent orientering om præcisering af personkreds, der kan modtage danskbonus efter integrationsloven § 22, stk. 1 (pdf)

Her kan du læse orienteringsskrivelse om lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

Brevet indeholder en orientering om ændringerne i integrationsloven og repatrieringsloven samt om ydelsesnedsættelse for forsørgere. Ændringerne trådte i kraft den 1. marts 2019. Nogle dele har en senere ikrafttrædelsestidspunkt.

Hent orienteringsskrivelse om ændringer af integrationsloven, repatrieringsloven og lov om aktiv socialpolitik som følge af vedtagelse af lovforslag nr. L 140 i Folketinget den 21. februar 2019 (pdf)

Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.dk.

Se alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)

Sidst opdateret 29.04.2020