Generelt om integration af nye borgere

Rammerne for modtagelse og integration af nyankomne udlændinge er fastsat i integrationsloven.

Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.

Alle nyankomne indvandrere og flygtninge tilbydes undervisning i dansk og danske samfundsforhold. Personer fra tredjelande tilbydes også aktiviteter, der skal hjælpe dem i gang på arbejdsmarkedet eller i en uddannelse. Målet er, at nye borgere hurtigt lærer dansk, får en forståelse for de danske værdier mv.

Sidst opdateret 09.07.2020