Det Kommunale Ledernetværk om Integration

Er du leder på integrationsområdet? Så er Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) ledernetværk om integration måske noget for dig.

SIRI afholder tre årlige regionale møder for ledere indenfor integrationsindsatsen. Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden. 

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller. Der sættes fokus på hele integrationsprocessen – men særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgede. Der lægges desuden stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne. 

Møder i 2020

Ledernetværket – regioner og datoer for 2020


Efterår 2020:
  • Region Sjælland 10. november 9.30-14.30 i Næstved Kommune
  • Region Midt- og Nordjylland 11. november 9.30-14.30 i Randers Kommune 
  • Region Hovedstaden 17. november 9.30-14.30 i Hillerød Kommune
  • Region Syddanmark 30. november 9.30-14.30 i Nyborg Kommune

Mere information om møderne, herunder program og tilmelding følger.

Har du spørgsmål til ledernetværket kan du kontakte  .

Målgruppe

Ledere med et personale- og eller fagligt ansvar på integrationsområdet.

Hvordan foregår det?

Møderne holdes som heldagsmøder lokalt i kommunerne. Kommunerne skiftes til at være værter. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) står for organisering og facilitering af møderne.

Hvert andet år holdes et fælles møde med et praktikernetværk om integration, som LG Insight og Dansk Flygtningehjælp står for.

Læs mere om LG Insight

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp

Ledernetværk - shareshop

Hvis du vil vide mere…

Hvis du vil tilmelde dig ledernetværket eller ønsker mere information, er du meget velkommen til at sende en mail til:  [email protected], så vil vi kontakte dig.

Sidst opdateret 20.10.2020