Arbejdsområder

Her kan du læse mere om de arbejdsområder, som ministeriet og de to styrelser er ansvarlige for.

Indrejse/ophold

Her kan du læse om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt om netværk og samarbejder på udlændingeområdet.

Statsborgerskab

OBS! Ansatte i Udlændinge- og Integrationsministeriet arbejder hjemmefra for at undgå spredning af COVID-19. Ministeriet forsøger i bedst mulig omfang at opretholde den normale drift. Det må dog forventes, at henvendelser til ministeriet og sager i ministeriet kan få forlænget sagsbehandlingstid, herunder bl.a. sager der afventer DNA-prøver, visse former for aktindsigter og kvitteringer på modtagelse af ansøgninger. Læs om reglerne for at få, bevare og miste dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab er en forudsætning for at få dansk nationalitetspas og for at stemme ved folketingsvalg.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du læse om danskundervisning, danskuddannelse, danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven.

Integration

Her kan du læse om integration, integrationsgrunduddannelse (igu), bonus til virksomheder, der ansætter flygtninge, boligplacering, repatriering mv.

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Her kan læse om indsatsen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i Danmark samt om aktuelle tiltag og indsatser.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Her kan du læse om æresrelaterede konflikter, genopdragelsesrejser, sikre bosteder og parallelle retsopfattelser.

Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.
Sidst opdateret 21.04.2020