Arbejdsområder

Her kan du læse mere om de arbejdsområder, som ministeriet og de to styrelser er ansvarlige for.

Indrejse/ophold

Her kan du læse om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt om netværk og samarbejder på udlændingeområdet.

Statsborgerskab

Læs om reglerne for at få, bevare og miste dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab er en forudsætning for at få dansk nationalitetspas og for at stemme ved folketingsvalg.

Integration af nye borgere

Her kan du læse om integrationsindsatsen de første 5 år, herunder modtagelse, visitation/boligplacering, program, kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du læse om danskundervisning, danskuddannelse, danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Her kan du læse om igu og andre beskæftigelsesrettede indsatser.

Indsatser til sårbare familier

Her kan du læse om indsatserne vedrørende forældreskab, skole/hjem-samarbejde, traume, bander mv.

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Ansvaret for rådgivning om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering ligger hos Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som er en del af SIRI.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Her kan du læse om æresrelaterede konflikter, genopdragelsesrejser, sikre bosteder og parallelle retsopfattelser.

Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsordningen, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Indstillinger fra Epidemikommissionen

Læs indstillinger fra Epidemikommissionen på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
Sidst opdateret 13.04.2021