Arbejdsområder

Her kan du læse mere om de arbejdsområder, som ministeriet og de to styrelser er ansvarlige for.

Indrejse/ophold

Her kan du læse om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt om netværk og samarbejder på udlændingeområdet.

Statsborgerskab

Her kan du læse om reglerne for at få, bevare og miste dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab er en forudsætning for at få dansk nationalitetspas og for at stemme ved folketingsvalg.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du læse om danskundervisning, danskuddannelse, danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven.

Integration

Her kan du læse om integration, integrationsgrunduddannelse (igu), bonus til virksomheder, der ansætter flygtninge, boligplacering, repatriering mv.

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Her kan læse om indsatsen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i Danmark samt om aktuelle tiltag og indsatser.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Her kan du læse om æresrelaterede konflikter, genopdragelsesrejser, sikre bosteder og parallelle retsopfattelser.
Sidst opdateret 25.10.2019