Statsløse født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark, som ansøger om dansk statsborgerskab.

Danmark har tiltrådt FN’s konvention af 1989 om barnets rettigheder (FN’s Børnekonvention) og FN’s konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed. I overensstemmelse med disse konventioner kan personer, der er født statsløse i Danmark, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab. Der stilles dog visse betingelser for personer omfattet af de nævnte konventioner.