Ny aftale om dansk indfødsret

Der er den 20. april 2021 indgået en ny aftale om dansk indfødsret. Det kan få betydning for behandlingen af din ansøgning, også selvom ansøgningen er indgivet, inden aftalen blev indgået. Du kan læse mere om aftalen her.

De nye retningslinjer for behandlingen af indfødsretsansøgninger er trådt i kraft mandag den 10. maj 2021. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle ansøgninger. Hvis du har indgivet din ansøgning før den 10. april 2020, vil din ansøgning dog blive færdigbehandlet efter de gamle retningslinjer fra 2018. Det nye krav i aftalen om, at en ansøger ikke må været straffet med en betinget eller ubetinget fængselsstraf eller have været idømt en foranstaltning efter reglerne i straffelovens kapitel 9 gælder dog for alle ansøgninger.

Aftalekredsen er den 11. juni 2021 i forlængelse af aftalen af 20. april 2021 blevet enige om at justere beskæftigelseskravet og ikrafttrædelsestidspunktet for dette krav. Det betyder, at beskæftigelseskravet kun gælder for ansøgninger, der er indgivet til ministeriet den 20. april 2021 eller senere.

Læs mere om de enkelte betingelser

Læs mere om aftalen

Se de nye retningslinjer (Retsinformation)