Frakendelse af dansk statsborgerskab

Man kan i særlige tilfælde blive frakendt sit danske statsborgerskab ved dom.

Man kan blive frakendt sit danske statsborgerskab ved dom, hvis man i forbindelse med, at man fik dansk statsborgerskab, har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet relevante oplysninger, og dette var medvirkende til, at man fik dansk statsborgerskab. Dette gælder uanset, om man derved bliver statsløs.

Man kan desuden blive frakendt sit danske statsborgerskab, hvis man dømmes for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 (om bl.a. landsforræderi og andre forbrydelser mod statens sikkerhed), medmindre man derved bliver statsløs.