Nyt fra Indfødsretskontoret

Udlån af medarbejdere til Udlændingestyrelsen er ophørt (22-07-2022)

Situationen med de mange fordrevne fra Ukraine er en ekstraordinær situation, der har krævet og fortsat kræver mange ressourcer på bl.a. Udlændinge- om Integrationsministeriets område. Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor fra den 1. april 2022 til den 1. juli 2022 haft udlånt et større antal medarbejdere fra bl.a. Indfødsretskontoret til behandling af Udlændingestyrelsen til behandling af sager om opholdstilladelse efter i relation til loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Flere andre myndigheder har ligeledes udlånt ressourcer til behandlingen af disse sager.

På indfødsretsområdet har det betydet, at der i perioden med udlån kun i et begrænset omfang er blevet behandlet ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation. Tidligere udlånte medarbejdere har nu genoptaget behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation, og vi arbejder hen mod fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse, når Folketinget åbner i oktober. Ansøgere, der har verserende sager i ministeriet, må på grund af udlånet forvente en øget sagsbehandlingstid.