Nyt fra Indfødsretskontoret

Statsminister Mette Frederiksen har den 5. oktober 2022 udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 1. november 2022.

 

Folketingsvalgets betydning for lovforslag om indfødsrets meddelelse (05-10-2022)

Valgudskrivelsen betyder bl.a., at planlagte lovforslag, herunder lovforslag om indfødsrets meddelelse, først kan fremsættes, når valget er afholdt, og der er tiltrådt en ny regering. 

Det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som forventedes fremsat i oktober 2022, vil således ikke blive fremsat som planlagt. Hvis du har modtaget et brev, hvoraf det fremgår, at du forventes optaget på dette lovforslag, kan du i stedet forvente at blive optaget på det næstkommende lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside vil blive opdateret med information om, hvornår dette lovforslag forventes fremsat, når der er tiltrådt en ny regering.


 

Den aktuelle sagsbehandlingstid for ansøgninger om naturalisation (22-08-2022)

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om naturalisation er steget. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er således på nuværende tidspunkt ca. 22 måneder. Den forlængede sagsbehandlingstid skyldes bl.a., at størstedelen af sagsbehandlerne i 2. kvartal 2022 har været udlånt til behandling af sager om opholdstilladelser til fordrevne ukrainere.

Udlændinge og Integrationsministeriet beklager den forlængede sagsbehandlingstid og arbejder på hurtigst muligt at nedbringe den igen.

Den forlængede sagsbehandlingstid betyder, at den forventede sagsbehandlingstid, der er oplyst i det kvitteringsbrev, som ansøgere om naturalisation modtager efter ansøgningens indgivelse, for nogle ansøgere ikke vil kunne holdes.

De ansøgere, der er berørt af den forlængede sagsbehandlingstid, vil derfor inden for kort tid modtage en orientering om den aktuelle forventede sagsbehandlingstid.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan supplerende oplyse, at der aktuelt behandles sager, hvor ansøgningen er modtaget i ministeriet i december 2020. Sager, hvor der er søgt om dispensation fra opfyldelse af krav i cirkulæreskrivelsen om naturalisation, kan dog være modtaget på et tidligere tidspunkt.