Tilbagebetaling af repatrieringsstøtte

Når man har gjort brug af repatrieringsordningen og er rejst tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage permanent ophold, men senere gør brug af fortrydelsesretten, gælder nogle regler for tilbagebetaling af den modtagne støtte.

Tilfælde, hvor man skal tilbagebetale

Når man har fået udbetalt repatrieringsstøtte, skal kommunalbestyrelsen kræve, at man tilbagebetaler den støtte, man har modtaget, bl.a. hvis:

- Hvis man afstår fra at repatriere, eller sagsbehandlingsforløbet bliver afbrudt på anden måde inden udrejse.

- Hvis man fortryder repatrieringen til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, og vil gøre brug af fortrydelsesretten og rejser tilbage til Danmark.

- Hvis man har modtaget støtte til repatriering, men på ny indgiver ansøgning om opholdstilladelse i Danmark inden for de første 2 år efter udrejsen og i forlængelse heraf meddeles opholdstilladelse. (Tilsvarende gælder for danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, inden den frist hvor man er ubetinget løst fra sit danske statsborgerskab).

Hvordan foregår tilbagebetalingsordningen?

Kommunalbestyrelsen fastsætter en afdragsordning beregnet ud fra betalingsevnen på baggrund af følgende tabel:

Ikke forsørgerpligt

Nettoindkomstinterval i kr. pr. år

Forsørgerpligt

Procent

Procent

0

46.550

52.620

0

2

52.620

58.690

1

2

58.700

64.770

1

2

64.770

70.840

1

3

70.840

76.910

2

4

76.910

82.980

2

5

82.980

89.050

3

5

89.060

95.130

3

5

95.130

101.200

3

5

101.200

107.270

4

6

107.270

113.340

4

7

113.340

119.410

4

8

119.420

125.490

4

9

125.490

131.560

4

10

131.560

137.630

5

11

137.630

143.700

6

12

143.700

149.770

7

13

149.780

155.850

8

14

155.850

161.920

9

15

161.920

167.990

10

16

167.990

174.060

11

17

174.060

180.130

12

18

180.140

186.210

13

19

186.210

192.280

14

20

192.280

198.350

15

21

198.350

204.420

16

22

204.420

210.490

17

23

210.500

216.570

18

24

216.570

222.640

19

25

222.640

228.710

20

26

228.710

234.780

21

27

234.780

240.850

22

28

240.860

246.930

23

29

246.930

253.000

24

30

253.000

259.070

25

31

259.070

265.140

26

32

265.140

271.210

28

33

271.220

277.290

29

34

277.290

283.360

30

35

283.360

289.430

31

36

289.430

295.500

32

37

295.500

301.570

33

38

301.580

307.650

34

39

307.650

313.720

35

40

313.720

319.790

36

40

319.790

325.860

37

40

325.860

331.930

38

40

331.940

338.010

39

40

338.010

+ ∞

40