Generelt om repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsordningen, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Repatriering er frivillig tilbagevenden til sit hjemland eller til sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.

Repatrieringsindsatsen skal ses i sammenhæng med den kommunale integrationsindsats, fordi et vellykket integrationsforløb, hvor personen har bevaret sin handleevne, ansvarlighed og engagement i uddannelse, arbejde og fritid, er et godt udgangspunkt for en tilbagevenden til hjemlandet.

Repatriering kan også være et godt alternativ til herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der er dårligt integreret i det danske samfund, og for hvem repatriering derfor kan udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.

Desuden kan herboende ældre udlændinge eller ældre danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der har opholdt sig i Danmark i en længere årrække, have et ønske om at tilbringe alderdommen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Til borgere

Det er kommunen, der træffer afgørelse i en ansøgning om repatrieringsstøtte. Ansøgningen om repatrieringsstøtte skal altså indgives hos kommunen.

Hvis du gerne vil have rådgivning om dine muligheder for at repatriere med støtte, skal du henvende dig til Dansk Flygtningehjælp, der varetager rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven.

Kontakt Dansk Flygtningehjælp (nyt vindue)