Love og regler

Her kan du finde links til de relevante love og regler om integration.

Covid-19 og integrationsindsatsen

Bekendtgørelse nr 666 af 16/04/2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19

Bekendtgørelse nr. 294 af 27/02/2021 om lukning og delvis genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med Covid-19

Integration af nyankomne udlændinge

Integrationsloven: LBK af 9. juni 2020.

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (BEK nr 1290 af 31/08/2020)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven (BEK nr 1307 af 07/09/2020)

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Læs nærmere om de nyeste ændringer af integrationsprogrammet i orienteringsskrivelse om L 189 (pdf) (nyt vindue)

Lov om etnisk ligebehandling

Lov om etnisk ligebehandling: LBK nr. 438 af 16. maj 2012

Orienteringsskrivelser

Her kan du læse orienteringsskrivelse om hvilken personkreds, der kan søge om danskbonus efter integrationslovens § 22, stk. 1, i lyset af ændringen af integrationslovens § 2 ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.). 

Ændringen af personkredsen i integrationslovens § 2 trådte i kraft den 1. marts 2019.

Hent orientering om præcisering af personkreds, der kan modtage danskbonus efter integrationsloven § 22, stk. 1 (pdf)

Her kan du læse orienteringsskrivelse om lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

Brevet indeholder en orientering om ændringerne i integrationsloven og repatrieringsloven samt om ydelsesnedsættelse for forsørgere. Ændringerne trådte i kraft den 1. marts 2019. Nogle dele har en senere ikrafttrædelsestidspunkt.

Hent orienteringsskrivelse om ændringer af integrationsloven, repatrieringsloven og lov om aktiv socialpolitik som følge af vedtagelse af lovforslag nr. L 140 i Folketinget den 21. februar 2019 (pdf)

Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.dk.

Se alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)