Helbredsmæssige vurderinger

Kommunerne skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge, som visiteres til kommunen efter integrationslovens § 10, hvis kommunen vurderer, at der er behov for en nærmere afdækning af flygtningens helbredsforhold. Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres af en læge.

For kvoteflygtninge, dvs. udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, skal kommunerne give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til alle.

Kommunerne kan efter en konkret vurdering også beslutte at give tilbuddet til en familiesammenført til en flygtning.

Tilbuddet om en helbredsmæssig vurdering omfatter både voksne og børn.

Hvis kommunen vurderer, at der er behov for tilbuddet, skal det gives inden for 6 måneder efter, at kommunen har overtaget integrationsansvaret for udlændingen.

Den helbredsmæssige vurdering har til formål at sikre, at der så tidligt som muligt sker en afdækning af fysiske og psykiske helbredsproblemer, så relevante helbredsforhold kan indgå i den kommunale planlægning af integrationsindsatsen og den videre sundhedsmæssige udredning og behandling.