Integration af nye borgere

Integration af nye borgere

Rammerne for modtagelse og integration af nyankomne udlændinge er fastsat i integrationsloven.

Boligplacering af nyankomne flygtninge

Nyankomne flygtninge boligplaceres i en kommune i forbindelse med, at de får opholdstilladelse.

Visiteringskvoter

Om visiteringskvoter fordelt på kommuner og regioner.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet

Kommunen skal tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram (tidl. integrationsprogram) efter reglerne i integrationsloven.

Kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal indgå en kontrakt om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets mål og indhold med den kommune, de flytter til. De skal desuden underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Helbredsmæssige vurderinger

Kommunerne skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge, som visiteres til kommunen efter integrationslovens § 10, hvis kommunen vurderer, at der er behov for en nærmere afdækning af flygtningens helbredsforhold. Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres af en læge.

Uledsagede og ledsagede flygtningebørn

Fakta om ansvaret for uledsagede og ledsagede flygtningebørn med opholdstilladelse.

Love og regler

Her kan du finde links til de relevante love og regler om integration.