Indsatser til sårbare familier

Indsatser til sårbare familier

For at understøtte integrationsindsatsen og håndtere integrationsudfordringer, der spiller sammen med andre problemer som eksempelvis sociale udfordringer, dårligt fysisk eller psykisk helbred eller manglende beskæftigelse, findes en række konkrete tiltag og initiativer. Disse er målrettet sårbare familier med fokus på forældreskab, skole/hjem-samarbejde, traume, bander, beskæftigelsesindsats for indvandrekvinder mv.

Forebyggelse af bandekriminalitet blandt børn og unge

Bandekriminalitet har gennem de sidste mange år været et fast emne på samfundsdagsordenen. Voldsomme bandekonflikter har dannet grobund for et øget rekrutteringspres fra bandemiljøet på udsatte børn og unge og været årsag til en markant større utryghed i befolkningen.