Love og regler

Her kan du finde links til de relevante love og regler om indrejse og ophold.

Opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsstatsborgere

Bekendtgørelse af udlændingeloven (LBK nr. 1513 af 22/10/2020)

Engelsk version af udlændingeloven - The Danish Aliens Consolidation Act (pdf)

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) (lov nr. 982 af 26/05/2021)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (Udlændingebekendtgørelsen) (BEK nr. 587 af 7/5/2019)

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende (BEK nr. 588 af 7/5/2019)

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører (BEK nr. 677 af 2/7/2019)

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold (BEK nr. 516 af 10/04/2019)

Gebyr for behandling af sager på opholdsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet (BEK nr. 586 af 7/5/2019)

Obligatorisk selvbetjeningsløsning

Bekendtgørelse om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven (BEK nr. 584 af 7/5/2019)

Ophold for EU-borgere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) (BEK nr. 1457 af 06/10/2020)

Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.dk.

Se alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)