Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Ansvaret for rådgivning om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering ligger hos Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som er en del af SIRI.

Formålet med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online. Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.v. Centeret tilbyder rådgivning om udvikling af handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme, vejledning til fagpersoner om handlemuligheder i bekymringssager samt opkvalificerende kurser – ofte i samarbejde med andre aktører. Derudover gennemfører centeret en række metodeudviklende projekter og tilbyder konkrete værktøjer som mentorer, forældrecoaches og unge dialogskabere.

På centerets hjemmeside stopekstremisme.dk kan du læse mere om arbejdet med at forebygge ekstremisme og radikalisering samt finde relevante tilbud, værktøjer og forskning. Her kan du også henvende dig, hvis du er bekymret for, at nogen, du kender, udviser tegn på ekstremisme eller er i fare for at blive radikaliseret.

Gå til stopekstremisme.dk

Læs mere på siri.dk