Love og regler

Her kan du finde love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge.

Danskundervisning

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Orienteringsskrivelse om lov nr. 705 af 8. juni 2017 om ændring af danskuddannelsenloven og integrationsloven (pdf)

Orienteringsskrivelse om ændringer af lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. med ikrafttræden den 1. januar 2018 (klippekort samt ændring af adgang til forlængelse af uddannelsesperiode og klippefort for S-kursister) (pdf)

Henmt vejledning til kommunernes tilsyn med danskuddannelserne (2020) (pdf)

Hent indberetningsskabelon (2020) (Word)

Prøver

Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om indvandringsprøven

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på høringsportalen.dk.

Se alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)