Danskundervisning og prøver for udlændinge

Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. har til formål at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. 

Indberetning

Vejledning om indberetning til danskundervisningsdatabasen: Indberetning, oversigt og udtræk.

Love og regler

Her kan du finde love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge.