Brexit

BREXIT: Hvad betyder det for dig som herboende britisk statsborger?

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og de øvrige EU-medlemsstater trådte i kraft den 1. februar 2020

Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Det er første gang, at en medlemsstat forlader EU.

Dansk statsborgerskab (indfødsret)

Sagsbehandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab fra britiske statsborgere vil ikke blive påvirket af Brexit.

BREXIT: How does it affect you as a British citizen living in Denmark?

The United Kingdom left the EU on 31 January 2020.  The Withdrawal Agreement between the EU and the United Kingdom entered into force on 1 February 2020.

The Withdrawal Agreement between the EU and the United Kingdom

The United Kingdom withdrew from the EU on January 31st 2020. It is the first time that a Member State leaves the EU.

Danish nationality through naturalisation

The processing of applications for Danish nationality through naturalisation for British citizens is not affected by Brexit.