Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Udlændinge- og Integrationsministeriet bidrager til at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennem bl.a. opkvalificering af fagfolk og holdningsbearbejdende og dialogskabende aktiviteter med unge og forældre. På disse sider kan du læse mere om, hvad der karakteriserer denne type konflikter, hvor du kan få hjælp eller sparring i forbindelse med konkrete sager, og læse om nuværende initiativer på området.

Om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Læs om definitioner og den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. 

Love og regler

Her kan du få overblik over den mest relevante lovgivning i relation til personer udsat for æresrelaterede konflikter.