Forside » SIRI » Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med udførelsen af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) opgaver behandler styrelsen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til at:

• få indsigt i SIRI’s behandling af dine oplysninger
• gøre indsigelse mod SIRI’s behandling af dine oplysninger
• få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
• modtage dine personoplysninger

Læs mere om dine rettigheder hos Datatilsynet (nyt vindue)

Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger hos EUR-Lex (nyt vindue)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. SIRI:

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Njalsgade 72A
2300 København S
Telefon: +45 72142000
Mail:

SIRIs databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. Udlændinge- og Integrationsministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der bl.a. har til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets og SIRIs efterlevelse af reglerne.

Udlændinge- og Integrationsministeriets databeskyttelsesrådgiver er Klaus Wind.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på eller:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over SIRIs behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Klager kan sendes til eller:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Sidst opdateret 20/08 2018