Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Her kan du læse om styrelsens ansvarsområder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Styrelsen er blandt andet ansvarlig for at behandle ansøgninger om opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS, som skal have en opholdstilladelse for at opholde sig i Danmark.

Sammen med Udlændingestyrelsen er Styrelsen for International Rekruttering og Integration ansvarlig for udlændingeportalen nyidanmark.dk, hvor man kan finde information om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt vejledning i at ansøge.

Læs mere om opholdstilladelse på baggrund af arbejde på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse som studerende på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse til Ph.d.-studerende på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse som au pair på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse som praktikant på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse på baggrund af working holiday-ordningen på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Integrationsindsatsen

Det er styrelsen ansvar at understøtte, at integrationsindsatsen omsættes til effektiv og virksom praksis i kommunerne. Styrelsen koordinerer og iværksætter også indsatser til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering samt til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter.

Styrelsens direktion

Direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration er Kasper Højvang Kyed.

Kontakt SIRI

Find SIRIs kontaktinformationer, CVR-nummer, EAN-nummer mv.

Organisationsdiagram

Org.diagram SIRI - jan 2016.png

Sidst opdateret 09/02 2017