Forside » Puljer » Kost og logi for IGU-deltagere

Kost og logi for IGU-deltagere

Deltagere i et IGU-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor IGU-deltageren bor og/eller har sit praktiksted.

Der kan efter ansøgning foretages refundering af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for IGU-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Udgiften til kost og logi vil som altovervejende hovedregel ligge hos AMU-udbyderen eller uddannelsesinstitutionen, som efterfølgende kan få udgiften refunderet. Da det ikke kan udelukkes, at andre som fx virksomheder eller kommuner kan have udlæg til kost og logi for IGU-deltagere, har disse parter ligeledes mulighed for at få udgifter til kost og logi refunderet.

Læs mere i vejledning til ansøgning om refundering af udgifter til kost og logi

Hent ansøgningsskema til refundering af udgifter til kost og logi 

Praktiske oplysninger

Du skal hente og udfylde ansøgningsskemaet og vedhæfte det i en mail til . Mærk emnefeltet i mailen ”Kost og Logi, 14.11.02.20”. Den indsendte ansøgning kan forventes behandlet i løbet af 14 dage.

Spørgsmål kan stilles til eller til puljetelefonen på 7214 2207. Telefonen er åben daglig kl. 9-15.

Sidst opdateret 29/09 2017