Forside » Puljer » Fordelte puljer » Styrket oplysningsindsats om repatrieringsordningen

Styrket oplysningsindsats om repatrieringsordningen

Siden 2014 har der været afsat midler på finansloven til at styrke repatrieringsordningen og understøtte konkrete informationsindsatser målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Der udmøntes 1,5 mio. kr. i 2016 i nærværende ansøgningspulje. Puljen henvender sig både til nye initiativer og projekter, som har opnået støtte fra puljen i enten 2014 eller 2015, og nu ønsker en forlængelse eller udvidelse af i gangværende initiativer.

Puljens overordnede formål er at sikre, at den enkelte udlænding er opmærksom på de muligheder, der ligger i repatrieringsordningen med henblik på at sikre det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning om repatriering. 

Hvem kan søge

Ansøgere til puljen er kommuner, regioner, selvejende institutioner, frivillige foreninger, virksomheder, private eller andre, der tager initiativ til projekter, der sigter mod at forbedre og understøtte dele af repatrieringsindsatsen eller nytænkning og videreudvikling heraf, herunder i forhold til at understøtte kommunernes repatrieringsrådgivning, sikre informationsudveksling og erfaringsopsamling hos relevante aktører mv.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 8. juni 2016.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Hent budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til fuldmægtig Sarah Oxbøll på e-mail fra Integrationskontoret i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomikontoret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan stilles til puljepostkassen på e-mail .

Sidst opdateret 25/04 2016
Navigation