Forside » Puljer » Fordelte puljer » Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Indsatsen har til formål at etablere en vejlederfunktion på udvalgte grundskoler, der skal kunne identificere, støtte og vejlede børn og unge udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol.

Med indsatsen udvides de i forvejen etablerede vejlederfunktioner med særlig viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der blev etableret som følge af National strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012, til at omfatte flere grundskoler i udvalgte kommuner.

Gennem opkvalificering og efteruddannelse skal grundskolevejledere blive i stand til at identificere unge med problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter og desuden rådgive og vejlede lærere og øvrige fagpersoner i berøring med de unge i håndteringen af de udfordringer, der knytter sig til æresrelaterede konflikter.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vil stå for udviklingen og afholdelsen af kursusforløb for udvalgte medarbejdere tilknyttet de enkelte skoler, sammensætning af undervisningsmateriale til kurserne samt etableringen af et netværk mellem de udvalgte medarbejdere.

Der udbydes 0,4 mio. kr. til initiativet.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Hent budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Yderligere oplysninger

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til Anne Katrine Lundsfryd Heide-Jørgensen i kontoret for Forebyggelse og Medborgerskab på mail .

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan stilles til puljepostkassen på e-mail .

Sidst opdateret 12/04 2018
Navigation