Forside » Puljer » Fordelte puljer » Lokale ressourcepersoner til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Lokale ressourcepersoner til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Formålet med puljen er at afprøve funktionen af lokale ressourcepersoner fra civilsamfundsregi til varetagelse af både forebyggende, opfølgende og netværksskabende tiltag i forhold til arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Det er desuden puljens formål at afprøve et strukturerende dialog- og overgangsredskab, som skal sikre bedre overgange for lokalsamfundets unge udsat for æresrelaterede konflikter, og som derfor skal anvendes af de udvalgte lokale ressourcepersoner og den tilknyttede samarbejdskommunes krisecentermedarbejdere.

Endvidere er formålet at sikre, at flere unge får støtte til at opbygge en selvstændig tilværelse fri for pres og kontrol og støtte til at danne nye netværk, så de unge oplever, at deres selvstændighed styrkes.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af civilsamfundsaktører, som fx krisecentre, boligsociale helhedsplaner, humanitære foreninger, sociale organisationer.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i nærværende pulje med en forventning om at kunne give støtte til op til fire civilsamfundsaktører.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 22. marts 2017

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Hent budgetskabelon (Excel) (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Yderligere oplysninger

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til fuldmægtig Sigrid Bacher Frederiksen, mail: [email protected], tlf.: 72 14 28 57 eller konsulent Camilla Marietta Kronborg, mail: [email protected], tlf.: 72 14 28 35 fra Kontoret for Forebyggelse og Medborgerskab i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Sidst opdateret 23.02.2017
Navigation