Forside » Puljer » Fordelte puljer » Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,4 mio. kr. i 2018 og udmøntes med 1,2 mio. kr. i første ansøgningsrunde og 1,2 mio. kr. i anden ansøgningsrunde.

Formålet med puljen er at styrke implementeringen af danskuddannelsesloven og dens målsætninger gennem styrkede medarbejderkompetencer i forhold til danskundervisningen og danskprøverne.

I 2018 er hovedprioriteterne for efteruddannelsen en generel styrkelse af den erhvervsrettede danskundervisning for alle kursistgrupper samt øget mundtlighed i danskuddannelserne, og særligt på begyndermodulerne.

Ansøgningsfrist

  1. ansøgningsrunde - 8. december 2017
  2. ansøgningsrunde - 1. maj 2018.

Puljen er afhængig af finansloven, og den endelige behandling af ansøgninger til første ansøgningsrunde kan derfor først finde sted efter vedtagelse af finansloven 2018.  Ansøgerne kan forvente svar senest 2 måneder efter fristens udløb.

Hvem kan søge

Der kan ydes tilskud til medarbejdere ved danskuddannelser.

Kredsen af ansøgere er kommuner og sprogcentre og øvrige udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ansøgningskriterier fremgår af puljevejledningen. Der kan løbende ansøges om midler, men ansøgningerne bliver samlet behandlet efter ansøgningsfristernes udløb.

Der anvendes vejledende priser for efteruddannelseskurser. I særlige tilfælde kan højere takster finde anvendelse, hvis det skønnes rimeligt i forhold til behovet for specielt tilrettelagte kursusforløb. Taksterne er fastsat med baggrund i undervisernes honorar, lokaler, administration, minimumskrav til antal kursister og lektioner m.v.

Hent vejledende priser for efteruddannelse (pdf) (nyt vindue)

Hent puljevejledning (pdf) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Se Bekendtgørelse af lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl. på retsinformation.dk (nyt vindue)

Se Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på retsinformation.dk (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljen kan rettes til Susanne Hvidtfeldt fra Dansk og Beskæftigelse i Styrelsen for International Rekruttering og Integration på .

 

Sidst opdateret 12/12 2017
Navigation