Forside » Puljer » Fordelte puljer » OBS - ny ansøgningsfrist! Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung-kommunikation

OBS - ny ansøgningsfrist! Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung-kommunikation

Formålet med initiativet er at udvikle og udbrede kommunikative onlineprodukter, der skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser. Ligeledes skal initiativet biddrage til øget respekt, inklusion og medborgerskab.

Sigtet er, at der iværksættes mindre kommunikative aktiviteter lokalt, som målrettes de unge. Det kan være kampagner, hashtags, blogs, quizzer, videoer, fotoserier mv. Derudover er der mulighed for at understøtte lokale arrangementer og opfølgningsaktiviteter, der inddrager unge i at udvikle og udbrede kommunikative produkter.

Puljens målgruppe er unge under 30 år. Det er derfor en fordel, hvis det også er unge under 30 år, der er med til at udvikle de kommunikative onlineprodukter.

Puljen er tidligere udmeldt og udmeldes nu igen.  Der er afsat 450.000 kr. 

Projektperiode

Midlerne kan anvendes i perioden 1. december 2018 til 31. december 2019.

Ansøgerkreds

Initiativet er målrettet institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder - herunder også kommuner, klubber, boligselskaber, skoler m.v.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den fredag den 9. november 2018.

Hent ansøgningsvejledning

Hent ansøgningsskema

Hent budgetskema

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Tilskudsenheden i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan stilles til Rasmus Brandstrup Larsen på tlf. 72 14 25 03 eller på .

Faglige spørgsmål om det indholdsmæssige i de indsatser, der søges midler til, kan stilles til Benedikte Lindqvist på .

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Puljen udbydes af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, der blev etableret sidste år, leverer ekspertbistand til aktører i forebyggelsesindsatsen, blandt andet kommuner, i hele landet.

Centeret er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere på stopekstremisme.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 31.10.2018
Navigation